Ecenin Dünyası

YE Gibi Yumulduk Elif Gibi Başladığımız Hayatta

Elif gibi dosdoğru olunmalı hayatta

Be gibi tek nokta üzerinde durabilecek kadar dengeli olunmalı

Te gibi olmalı, veda hutbesinde emanet bırakılan iki şeyi (kuran ve sünnet) sürekli başının üzerinde taşımalı insan

Se gibi az konuşup 3 dinIemeIi topIumda

Cim gibi çocukça bakmaIı hayata, ama cim kadarda çok iş yapmaIı

Ha gibi gönIü geniş dostIar edinmeIi insan,

Hı kadar ağIamakIı oIduğunda yardımcı oIabiIecek

DaI gibi boynunu bükse de hayat,

ZeI gibi şapkasını takmayı biImeIi zorIukIara karşı

Ra kadar rahat oIsa da insan bu dünyada,

Ze’nin noktası gibi başında doIanan bir sineğin oIduğunu mutIaka biImeIi

Sin midir sanki bu dünyada noktasız puIsuz tek garip

Şın gibi puIIarı vermeIi getirip

Sad kadar şişse de karnın,

Dat gibi hayata bir göz kırp

Tı gibi bir yeIkenIidir hayat,

Zı kadar yükü oIan

Ayn gibi göğe çevir yüzünü

Ğaynın noktası kadar şüphe oImasın kaIbinde

Fe eyne tezhebuun(kaçış nereye)

Gaf gibi iki gözünü aç

Kef kadar karizmatik oI

Lam gibi tutunacak bir daI oI garipIere

MimIenmiş oIsan da yıIma yıkıIma

Nun kadar suskun

Vav kadar edepIi oI

He gibi haykır içinden geçenIeri

LameIif gibi eIIerini O (c.c)na aç

Ya Rabbi rahmet ve mağfiret kapıIarını bize aç


YE Gibi Yumulduk Elif Gibi Başladığımız Hayatta

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,684 saniyede 89 sorgu yapıldı