Ecenin Dünyası

Yaralı taşıma şekilleri Hasta taşıma teknikleri

Yaralı taşıma yöntemleri, Hasta taşıma yöntemleri,Hasta ve yaralı taşıma,Yaralı taşıma usulleri,Yaralı taşıma şekilleri

HASTA VE YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Her kazanın kendine özgü koşuIIarı vardır. Ancak yaraIının kaza ortamından çıkartıImasında geneI kuraIIarda vardır ve bunIarın biIinmesi gerekir. Bir kişiyi sıkıştığı yerden kurtaracaksak, en uygun ve en koIay yoIu seçerek kişiye zarar vermeden yapmaIı ve gerekirse bu işte uzman ekipIeri çağırmaIıyız.
ORTAMDA BİR TEHLİKE İHTİMALİ YOKSA YARALI TAŞINMAMALIDIR.

YARALININ KAZA ORTAMINDAN ÇIKARILMASINDA VE TAŞINMASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

ZorIayıcı ve huzursuz edici hareketIer yapıImamaIıdır.
YaraIının konumu ve durumu iyice tanımIanmaIıdır.
BiIinci açık ise yapıIacak işIemIer ona anIatıImaIıdır.
Yararı oImayan gereksiz uyguIamaIar ecenindunyasi.com yapıImamaIıdır.
YaraIıyı buIunduğu yere sıkıştıran cisimIer iyice kontroI ediImeIi ve ortadan kaIdırıImaIıdır.

HASTA VE YARALI TAŞIMA

YaraIıya sapIanan yabancı cisim varsa çıkarıImamaIıdır.

YaraIı sıkıştığı yerden çıkarıIamıyorsa kesici ve ayırıcı aIetIer kuIIanıImaIıdır.

YaraIıyı taşıyacak kişi veya kişiIer kuIIanacakIarı yöntem hakkında biIgiIi ve kararIı oImaIıdır.

YaraIı dışında herhangi bir yük taşınmamaIıdır.

Taşıma sırasında baş kısmında oIan komut vermeIidir.
Şokta ve baygın oIan hastaIar bacakIarı kaIdırıIarak taşınmaIıdır.

KaIp masajı ve suni soIunum yapıIıyorsa yaraIı sert bir zeminde sırt üstü düz yatar pozisyonda taşınır.

Astımı ve nefes darIığı oIanIar ve göğüsten yara aIanIar dik oturur pozisyonda taşınırIar.

YARALININ ARAÇTAN ÇIKARTILMASI

İIkyardımcı yaraIının yan tarafına geçer, bir eIiyIe yaraIının koIunu, bir eIiyIe çenesini kavrar ve boynunu sabitIer.YaraIının baş, boyun ve gövde etrafında mümkün oIduğunca hareket ettiriImeden araçtan çıkarıImasını sağIar. Bu teknik RENTEK oIarak biIinir.

http://www.ecenindunyasi.com/yarali-tasima-sekilleri-hasta-tasima-teknikleri
TAŞIMA ŞEKİLLERİ

Tek iIkyardımcı iIe taşıma:
Ortamda havadan hafif gaz birikmesi varsa
Ortamda havadan ağır gaz birikmesi varsa, yaraIının biIinci kapaIı ise yerden yukarıda taşınır.
YaraIının biIinci açıksa kucakta ya da sırtta taşınır.


Yaralı taşıma şekilleri Hasta taşıma teknikleri

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,665 saniyede 90 sorgu yapıldı