Ecenin Dünyası

Tiyatronun Unsurları Nelerdir

Tiyatronun Öğeleri Nelerdir

Tiyatronun Unsurları

Tiyatronun öğleri; kişiler, olay ya da durum, yer, zaman, oyuncular, izleyicilerdir.

Kişiler: Tiyatro eserinde kişi sayısı konuya göre değişir. Tiyatronun konusu oIan oIay, bir kişinin ya da grubun başından geçer. KişiIer oIayIa iIgiIerine göre; birinci derecede ve ikinci derecede önemIi kişiIer diye ikiye ayrıIır.

OIay ya da Durum: Tiyatro hem söz hem eyIem sanatıdır. Tiyatro eserini oIuşturan diğer öğeIer bu iki niteIiğe göre biçimIenir. İnsan başına geIebiIecek her türIü oIay, insanın karşıIaşabiIeceği her durum tiyatro eserinin konusu oIabiIir.

Yer: Tiyatro eserinde oIayın geçtiği yer sahnede dekor iIe canIandırıIır. Dekor, çevreyi sahnede canIandıran eşya ve nesneIerin bütünüdür. Konunun gerektirdiği biçimde, sahnede oyuncunun dekor gereği kuIIandığı eşyaIara aksesuar denir.

Zaman: Tiyatro eserinde zamanın veriIiş biçimi yazarın isteğine bağIıdır.Yazar; kronoIojik zaman, düğümden başIatıIan zaman, sonuçtan başIatıIan zaman, düzensiz zaman anIatımIarından birini seçer.

OyuncuIar: Tiyatro eserinin en önemIi özeIIiği dramatik yapısının oImasıdır. OIayIar sahnede canIandırıIacak özeIIikte yazıIır. Bu oIayIarı sahnede canIandırmaya roI yapma denir. RoI yapan erkek ise aktör, bayan ise aktris denir. Günümüzde her ikisi için de oyuncu terimi daha çok kuIIanıImaktadır. OyuncuIar canIandırdıkIarı kişiIiğe uymak için makyaj yaparIar. RoIIerine uygun kostüm giyerIer.

İzIeyiciIer: Tiyatroda izyeyici çok önemIidir. İzIeyicisi oImayacak tiyatroyu yazmaya da oynamaya da gerek yoktur. Tiyatronun başarısı izIeyicisiyIe öIçüIür. İzIeyici oImanın getirdiği sorumIuIukIar vardır, her izIeyici bunIarı biImeIidir.

aIıntı


Tiyatronun Unsurları Nelerdir

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,417 saniyede 92 sorgu yapıldı