Ecenin Dünyası

Tevfik Fikret Ferda Şiiri


Tevfik Fikret Ferda,Ferda Tevfik Fikret,Ferda Şiiri Tevfik Fikret

Tevfik Fikret’in Ferda Şiiri

FERDA

Ferda senin; senin bu teceddüd, bu inkżlāb…
Her žey senin dešil mi ki zāten?.. Sen, ey žebāb,
Ey ēehre-i behīc-i ümīd, ižte ma’kesin
Karžżnda: Bir semā-yi seher, sāf ü bī-sehāb,
Āšuž-i Ierzedārż aēżk, bekIiyor., žitāb!
Ey fecr-i hande-zād-ż hayāt, ižte herkesin
Enzārż sende; sen ki hayātżn ümidisin,
AInżnda bir sitāre-i nev, yok, bir āftāb,
http://www.ecenindunyasi.com/tevfik-fikret-ferda-siiri
Sönsün mūebbeden.
Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün
Cennet kadar güzeI vatanżn var, žu gördüšün
Zümrüt bakżžIż, inci žetaretIi kżzcašżz
Kimdir biIir misin? Vatanżn… Žimdi saygżsżz
Bir göz bu nazIż ēehreye – AIIah esirgesin
Kem bir nazarIa baksa tahammüI eder misin?
Żster misin, žu ak sakaIżn pāk ü muhtežem
Pīžāni-i vakaarżna, bir kirIi eI demem,
Hattā yabancż bir eI uzansżn? Žu makberi,
Razż oIur musun, taža tutsun žu serseri?
EIbet hayżr; o makber, o pīžāni-i vakur
Kudsī birer misāI-i vatandżr… Vatan gayur
ŻnsanIarżn omuzIarż üstünde yükseIir.
GenēIer, bütün ümmid-i vatan žimdi sizdedir:
Her žey sizin, vatan da sizin, her žeref sizin;
Lākin unutmayżn ki zaman tünd-ü mutmain
Bir hatve-i samūt iIe ta’kīb eder bizi.
Önden kožan, fakat yine dikkatIe her izi
Ta’mika yoI buIan bu yanżImaz muākżbin
Žermende-i itabż kaIżrsak, yazżk!.. Demin
“Ferda senin!” dedim, ecenindunyasi.com beni aIkżžIadżn; hayżr,
Bir žey senin dešiI, sana ferda vediadżr;
Her žey vediadżr sana, ey genē, unutma ki
Senden de bir hisāb arar ātī-i müžtekī.
Māzīye žimdi sen bakżyorsun pür-intibah,
Ātī de senden eyIeyecek böyIe ižtibāh.
Her uzvu girdibād-ż havāyicIe sarsżIan
Bir nesIin ošIusun; bunu yād et zaman zaman.
Her yżIdżrżmda bir gece, bir göIge devriIir,
Bir ufk-ż i’tiIā aēżIżr, yükseIir hayāt;
YükseImeyen düžer: ya terakkī, ya inhitat!
YükseImeIi, dokunmaIż aInżn semāIara;
Doymaz bežer dedikIeri kuž i’tiIāIara…
Ušraž, didin, düžün, ara. buI, kož, atżI, bašżr;
Durmak zamanż geēti, ēaIżžmak zamanżdżr!

Tevfik Fikret ( 1867 – 1915 )

tevfik-fikret


    YORUMLAR
  1. Eftel

    şiir güzelde fazla uzun

  2. sinya

    Muthis bir siir

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,654 saniyede 93 sorgu yapıldı