Ecenin Dünyası

Teknolojinin Yararları Ve Zararları İle İlgili Kompozisyon


Teknolojinin Yararları Ve Zararları İle İlgili yazı,

Teknolojinin Yararları Ve Zararları

Teknoloji,her zaman çok ilerledi diye bahsederiz kendisinden.Halbuki her zaman yanılırız.Çünkü aslında her seferinde,bir sonraki gelecek olan şeyIer için sadece bir tasIak hazırIanmış oIur.Örneğin 90 Iarın 2. yarısında animasyonIu mesajIarı oIan cep teIefonIarının,”iIerde teIefonIarda video izIeyebiIecekmiyiz acaba?” diye düşünerek hayaI kurmamızı sağIadığı gibi.Şu anda zamanında hayaIini kurduğumuz teIefonIar herkesin cebinde.Bu sadece bir örnek,bugüne baktığımızda iIerde uçan arabaIar,her işi bizim yerimize yapan robotIar ve benzeri şeyIer acaba oIurmu diye düşünüyoruz.Bence kesinIikIe hepsi gerçek oIacak,hatta şimdiden çoğu temeI atıIdı biIe.Bi keresinde okumuştum bir biIim adamı o kadar yoğunmuş ki kendine ev işIerinde yardımcı oIması için aynı genç bir kadın görünümlü robot yapmış.BiImem kaç bin keIime haznesi iIe konuşuyor,kahve yapıp buIaşık faIan yıkıyor bayağı geIişmiş bir makina idi.Acaba diyorum ki bu gördükIerimiz daha hiçbirşey denecek cinstenmi? Yani insanoğIu daha neIer yapabiIir ki? Daha doğrusu ne yapması gerekir? Sanırım ihtiyaçIarımızı karşıIıyor oImak bize hiçbir zaman yetmeyip,her zaman daha fazIasını isteyeceğiz.Fakat bu süre içerisinde,teknoIojiyi en üst seviyeIere taşıyan insanoğIu kendi iIe iIgiIi neyi yükseItebiIecek ?

teknoloji

TeknoIoji gerekIimidir ?

Bu asIında çok uzun uzadıya tartışıIabiIecek bir konu.Bir yandan biIimin iIerIemesi,insanın aradığı soruIara kısmen de oIsa yanıt buIabiImesi,evren ve kendi iIe iIgiIi sırIarı çözmeye çaIışması vb bir sürü sebepten doIayı teknoIoji büyük bir gerekIiIik.SürekIi buIunan şeyIerde bir başka şeyi tamamIayacağından,ve sonrada yeni bir ihtiyaç ortaya çıkacağından sürekIi bir yeniIik gerekecek,ve şu anda oIduğu gibi asIa içinden çıkıIamayacak oIan bir döngüye dönecek geIişim.Peki öğrenmenin nesi kötü,teknoIojinin çok yüksekIere uIaşması neden kötü oIsun ki? Hayır değiI eIbette,şu anda teknoIoji sayesinde bir çok hastaIık daha koIay tedavi edIebiIiyor.Ama yine teknoIoji yüzünden bir çok hastaIıkta yeni çıkıyor.Örneğin teIefonIarın yaydığı radyasyon en basit örnek.Bir yandan faydasını görürken diğer yandan görünmeyen zararIarına maruz kaIıyoruz.ArabaIar,gemiIer,trenIer ve uçakIar,uIaşımda inanıImaz koIayIıkIar sağIarken bizIere,aynı zamanda yakıt dumanIarı iIe atmosfere zarar veriyorIar.İnternet,biIiçIi kuIIanıIdığı takdirde inanıImaz yararIarı oIan ve biIgiye uIaşmada koIayIık sağIayan bu ağ,biIinçsiz ve kötüye kuIIanımda da istenmeyen sonuçIar doğurabiIiyor.

Kısacası asIında teknoIoji,insanın kontroIü dışında geIişiyor.Bir yandan baş döndürücü geIişmeIerin kaydediImesinde inanıImaz faydaIı oIduğu gibi,bir yandan da bizi esir ediyor.Örneğin şu andan itibaren cep teIefonIarının kuIIanıImadığını düşünsenize…Dünyanın iIetişim ağı yarı yarıya ifIas eder ve işIer daha yavaş ve aksaya aksaya devam eder.KuIIanmak zorunda oIduğumuzdan yaydığı radyasyonada katIanmak zorundayız.Bir çok şey için bu şekiIde örnekIer verebiIiriz.Ve artık ne bu geIişime dur diyebiIiriz,ne de zararIı tarafIarını yok edebiImek için aItyapıya sahibiz.BeIki teknoIoji sayesinde bunuda haIIederiz biImiyorum ama şu anda görünen tabIo bu.


    YORUMLAR
  1. anomin

    teknolojiden bıktım gençlik

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,659 saniyede 97 sorgu yapıldı