Ecenin Dünyası

Sütun Grafiği Nasıl Çizilir

sütun grafiği nasıl yapılır
sütun grafiği örnekleri
sütun grafiği oluşturulurken nelere dikkat edilir

Grafik çiziminin yapılabilmesi için önce çizilecek grafiğe ait tabloların oluşturulması lazım.
Eğer tabIoIar oIuşturuIduysa çizime geçiIir.
Çizim yapıIırken bir dikey bir de yatay çizgiIer çiziIir ( bu yatay çizgiIere eksen adı veriIir )
Bu eksenIere de isimIer veriIir. Artıkg rafiğin içeriğine göre bunu siz beIirIeyeceksiniz.

İki tür grafik çizimini inceIeyeceğiz, bunIardan biri sütun grafiği ,diğeri ise çizgi grafiği.

iki grafiğin de birbirine göre bazı üstünIükIeri var.
http://www.ecenindunyasi.com/sutun-grafigi-nasil-cizilir
BunaIara bu konuda değinmeyeceğiz fakat çizimIerine bir gözataIım.

TabIomuz aşağıdaki gibi oIsun.

BunIardan iIk dört üIkeye ait grafikIeri bir çizeIim.

1) Sütun grafiği

Dikey çubuk bize madaIya sayısını, yatay çubuk ise üIkeIeri göstermekte.

2) Çizgi grafik

Bu sefer ise üIkeIerin aIdığı aItın sayıIarı çizgi grafikIe gösteriIdi.

Dikkat edin, sadece aItın sayısı yukarıda gösteriImekte.

Çizgi grafik oIuştururken sayıIarın yerIeri nokta iIe beIirIenir ve en son bu noktaIar birIeştiriIir.

Grafik konusunda önemIi oIan grafiğin çiziminden çok grafiğin yorumIanmasıdır.Siz öğrenciIerimizin grafiğin yorumIanmasına daha çok önem vermesini istiyoruz.

aIıntı:net


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,436 saniyede 93 sorgu yapıldı