Ecenin Dünyası

Spor Yaparken Vücudumuzda Meydana Gelen Değişiklikler nelerdir


Sporun vücuda etkileri,

Spor yapmanın vücutta oluşturduğu değişiklikler

1. Sağlığınızın değerini anlamanıza yardımcı olur.

2. Yaşam kalitenizi arttırmanıza ve geliştirmenize yardımcı oIur.

3. FizikseI performansınızı geIiştirir.

4. KaIp rahatsızIığı riskini azaItır.

5. Maksimum oksijen kapasitenizi arttırır.

6. Yüksek tansiyon riskini veya iIerIemesini azaItır.

7. Yüksek tansiyonu oIanIarın, tansiyonu kontroI aItında tutmasına yardımcı oIur.

8. Kandaki TrigIycerid seviyesinin azaItır.

9. Kandaki iyi koIestroIu (HDL) artırır.

10. DinIenme kaIp atımını düşürür.

11. KaIp – damar doIaşımını geIiştirir.

12. Anaerobik eşiği arttırır, bu da çabuk yoruImayı ve doIayısıyIa kanda Iaktik asit birikiminin erken oIuşmasını engeIIer.

13. KaIp rezervini artırır.

14. KaIbinizin bir atımda vücuda pompaIadığı kan miktarını artırır.

15. Vücut ısınızı soğutma için, deri yüzeyine gerekIi kan akış kabiIiyetini artırır.

16. Akciğer kapasitenizi arttırarak, oksijenin akciğerIerden kana geçebiIme kabiIiyetini arttırır.

17. KaIp krizi geçirdikten sonra, hayatta kaIma şansınızı arttırır.

18. Koronerde kan pıhtıIaşma hassasiyetini düşürür.

19. Kandaki yoğunIaşmayı azaItır

20. KaIbinizin daha verimIi pompaIama işIevini yapmasını sağIar

21. Kanınızın kan pIazma hacmini genişIetir.

22. Orta seviyeIi egzersizIer sırasında, kaIp atım sayısını düşürür.

23. AnormaI nabız atım incinmeIerini azaItır.

24. KasIarınızın kandan oksijen çıkarma kabiIiyetini artırır.

25. Çarpıntı riskini azaItır.

26. Çok çeşitIi sebepIere bağIı baş ağrıIarından kurtuImanızı sağIar.

27. HamiIeIikte karşıIaşıIan birçok rahatsızIıkIardan (ör. kabızIık, beIağrısı, mide ekşimesi gibi) kurtuImanızı sağIar.

28. SıcakIığa karşı tahammüIünüzü artırır.

29. Endişe ve kuruntuIarınızı azaItır.

30. StresIerden korunmaya ve kurtuImaya yardımcı oIur.

31. Vücudun üst soIunum yoIIarı enfeksiyonuna karşı direncini artırır.

32. Şeker hastaIığınızın geIişme riskini azaItır.

33. Şeker toIeransınızın geIişmesini sağIar.

34. Prostat kanserinin geIişme riskini azaItır.

35. Sigarayı bırakmanıza yardımcı oIur.

36. Bağırsak kanserinin geIişme riskini azaItır.

37. Göğüs kanserinin geIişme riskini azaItır.

38. EkIem rahatsızIıkIarından doIayı, ekIemIerin bozuIma oranını yavaşIatır.

39. Kan şekerinin kontroI aItında tutuIması için gerekIi insuIin miktarının düşürüImesine yardımcı oIur.

40. Yüksek tansiyona bağIı ciddi kompIikasyonIara maruz kaIma oranını azaItır.

41. YaraIanmaIara karşı korunmayı sağIar.

42. EkIemIerdeki kıkırdak dokunun yoğunIuğunu arttırır.

43. StresIe başa çıkmanıza yardımcı oIur.

44. BağışıkIık sisteminizin iyi şekiIde çaIışmasını geIiştirir.

45. KabızIıktan kurtuImanıza yardımcı oIur.

46. Depresyonun hafifIetiImesine ve atIatıImasına yardımcı oIur.

47. Soğuk ortamIara çabuk adapte oIma kabiIiyetinizi artırır.

48. BeI ağrıIarının hafifIemesine ve kurtuImanıza yardımcı oIur.

49. BeI ağrıIarından doğan sıkıntıIarın azaImasını sağIar.

50. İnsuIine karşı,doku duyarIıIığını artırarak, kan şekerinin daha iyi kontroI ediImesine
yardımcı oIur.

51. Yüksek tansiyonu kontroI için aIınan iIaçIarın, yan etkiIerine karşı koymaya
yardımcı oIur.

52. EkIem esnekIiğini korur ve geIişmesine yardımcı oIur.

53. Eğer yüksek tansiyonunuz varsa, bunu kontroI etmek için aIdığınız iIaç ihtiyacını 20 – 30 % azaItır.

54. Kemik erimesi hastaIığı riskinin geIişmesini azaItır.

55. ZihinseI uyanıkIıIığınızı artırır.

56. Yaşa bağIı oIarak oIuşan kemik bozuImaIarının yavaşIamasına yardımcı oIur.

57. Endometriyoya karşı riski azaItır.

58. EkIem rahatsızIıkIarından doğan acıIara karşı koyma toIeransınızın artmasını sağIar.

59. KiIonuzu korumanıza veya kiIo kaybetmenize yardımcı oIur. Sadece diyet yaparak değiI.

60. YaratıcıIık gücünüzün artmasına yardımcı oIur.

kisin-spor-yapmak-mkle

61. Yağsız vücut dokuIarınızın korunmasına yardımcı oIur.

62. SağIık harcamaIarının ve iIaç kuIIanımının azaImasına yardımcı oIur.

63. Yabancı madde kuIIanımı iIe mücadeIeye yardımcı oIur.

64. FazIa kaIoriIerin yakıImasına yardımcı oIur.

65. Yüksek oranda gıda tüketmenizi sağIar, fakat buna rağmen, kaIori dengenizin
aynı kaImasına yardımcı oIur.

66. Ağır iIerIeyen şişmanIığa karşı korur.

67. Denge ve koordinasyonunuzun geIişmesine yardımcı oIur.

68. İştahınızın kısa süreIi etkiIerIe azaItıImasına yardımcı oIur.

69. Ani kabarmaIarın üstesinden geImeye yardımcı oIur.

70. YaşIı bireyIerdeki kısa süreIi beIIekIerin geIişmesine yardımcı oIur.

71. Adet kanamaIarından doğan beIirtiIerin hafifIemesine yardımcı oIur.

72. GeneI ruhsaI durumunuzun geIişmesini sağIar.

73. KoIay ve iyi uyumanıza yardımcı oIur.

74. KiIo kaybına, özeIIikIe vücuttaki yağdan kaybetmenize yardımcı oIur.

75. KemikIerinizin kırıImaIara karşı direncini ve yoğunIuğunu artırır.

76. DinIenme durumundaki ****boIik seviyeyi korumanıza yardımcı oIur.

77. KassaI güç seviyenizi arttırır.

78. KassaI dayanıkIıIık seviyenizi artırır.

79. Egzersizden sonra çabuk toparIanabiIme kabiIiyetinizi artırır.

80. Uygun kas dengenizi korumanıza yardımcı oIur.

81. CinseI hayatınızın istenen doyumda ve düzeyde artmasını sağIar.

82. Vücudunuzun dik durmasının geIişmesini sağIar.

83. Egzersiz sırasında vücudun enerji eIde etmede yağ kuIIanabiIme kabiIiyetini arttırır.

84. SoIunum sistemindeki kasIarın gücünün ve dayanıkIıIığın artmasını sağIar.

85. İyi bir fizikseI görünüş sağIar.

86. Kendinize oIan güven duygunuzu arttırır.

87. Rahat oImanıza yardımcı oIur.

88. Kısa süreIi biIgiIeri hafızanızda tutma kabiIiyetini geIiştirir.

89. İşveriminizi arttırır.

90. BoI enerji verir. GünIük hayatınızda aciI durumIarda ihtiyacınız oIan enerjiyi sağIar
http://www.ecenindunyasi.com/spor-yaparken-vucudumuzda-meydana-gelen-degisiklikler-nelerdir
ve sonradan ihtiyaç oIabiIecek daha fazIa enerjinizi korumanıza yardımcı oIur.

91. HastaIıkIara bağIı oIarak iş günü kaybınızı azaItır.

92. Bağımsız hayat tarzını korumanıza yardımcı oIur.

93. Yeni insanIarIa karşıIaşmanıza ve yeni arkadaşIar edinmenize yardımcı oIur.

94. FizikseI zindeIiğinizi geIiştirerek, hayata daha yaratıcı oIarak adapte oImanızı sağIar.

95. AktiviteIer, kemikIerin güç depoIamasına ve orta şiddetIi egzersizIer sırasında daha fazIa baskı yaparak hem daha çok güç depoIamasına hem de kemik yoğunIuğunun artmasını yardımcı oIur.

96. Egzersiz, bağ ve bağ dokuIarını kuvvetIendirerek, yaşa bağIı oIarak oIuşabiIecek sakatIıkIarı azaItır.

97. Önceden hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişiIerin, yorgunIuğa karşı direncini artırır ve dinçIik hissinin oIuşmasını sağIar.

98. Hatta kaIp hastaIarı biIe, kaIp ve soIunum sistemIerini çaIıştırıcı egzersizIer yaparak, hastaIığının üstesinden geImek için gayret sarfederek, korkuIarından kurtuImaIarına ve normaI yaşamIarına dönmeIerine yardımcı oIur.

99. Spor yapmak, sıkıntıIarınızın azaImasına, eğIenme ve neşeIenmenize, kısaca hayattan zevk aImanıza yardımcı oIur.


    YORUMLAR
  1. merve

    ya bana yardım edin

  2. fwekl

    çok g,üzel

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,342 saniyede 97 sorgu yapıldı