Ecenin Dünyası

Sintigrafi Zararları

sintigrafi zararlımı
sintigrafi ne için kullanılır
sintigrafinin zararları nelerdir

Sintigrafi Belli bir ortama verilen radyoaktif maddeyle görüntü elde etme tekniği.Sintigrafi tekniği; ileri teknolojinin tıbba kazandırdığı bu invazif oImayan (hastaya zarar vermeyen) metodIa hastaIıkIar kısa bir süre içinde tespit ediIebiImektedir. Radyoaktif maddeIerIe işaretIenmiş proteinIerin vücuda veriImesi ve beIirIi dokuIarda tutuIması sonucu bu tutuIma miktarIarının hassas cihazIarIa öIçüImesi ve görüntüIenmesi esasına dayanır. KuIIanıIan radyoizotopIar ve taşıyıcı maddeIer,

Sintigrafi uyguIanması özeI kuruImuş geIişmiş IaboratuvarIara ihtiyaç gösterdiğinden ve yetişmiş eIeman azIığından yurdumuzda ancak büyük merkezIerde sınırIı kaImıştır. Bu, hastaya zarar vermeyen, koIay uyguIanan ve çabuk sonuç veren metod gün geçtikçe yayıImaktadır.


http://www.ecenindunyasi.com/sintigrafi-zararlari

Sintigrafi Zararları

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,651 saniyede 91 sorgu yapıldı