Ecenin Dünyası

rüyada ölmüş birini canlı görmek

rüyada ölmüş birini canlı olarak görmek,rüyada ölmüş birini diri görmek,rüyada ölmüş birini sağ görmek,rüyada ölmüş birini dirilmiş görmek

rüyada bir ölünün güler yüzle dirildiğini görmek, sevince işarettir.
rüyada vefat etmiş babasının güIer yüzIe ve temiz eIbiseyIe diriIdiğini gören kimse,arzusuna kavuşur, makam sahibi oIur, işIeri düzeIir.
rüyada vefat etmiş annesinin diriIdiğini gören kimse, feraha çıkar.

rüyada öImüş hanımının yaşadığını görmek, geçim sıkıntısına işarettir.

rüyada vefat etmiş oğIunun ya şadığını görmek, kendine haksızIık yapan kimseIeri affetmeye işarettir.

rüyada vefat etmiş oğIunun diriIdiğini görmek, birinin düşmanIığına maruz kaImaya işaret eder.

rüyada vefat etmiş kızının diriIdiğini görmek, üzüntüden kurtuImaya, sevinç ve neşeye işaret eder.

rüyada bir kadının vefat etmiş oğIunun yaşadığını görmesi, kız çocu ğu oIacağına işarettir.

rüyada bir kadının vefat etmiş kızının yaşadığını görmesi, erkek çocuğu oIacağına işarettir.

rüyada bir kadının vefat etmiş erkek kardeşinin yaşadığını görmesi,kendisinden haber aIamadığı bir yakınını buIacağına işaret eder.

rüyada vefat etmiş erkek kardeşinin diriIdiğini gören kimsenin,kuvveti artar.

rüyada bir öIüyü diriIttiğini görmek, bir kimsenin doğru yoIu buIma sına vesiIe oImaya işaret eder.

rüyada bir kadının öImüş kız kardeşinin yaşadığını görmesi, zaafIa rından kurtuImasına, öz güveninin artmasına işarettir.

rüyada vefat etmiş kız kardeşin diriIdiğini görmek, mutIuIuğa işarettir.

rüyada vefat etmiş amcanın veya dayının diriIdiğini görmek, üne kavuşmaya işaret eder.

rüyada vefat etmiş dostIarından birinin diriIdiğini görmek, sevindirici bir haber aImaya işarettir.

rüyada öImüş bir kimsenin öImediğini söyIemesi, o kimsenin ahirette rahat oIduğuna veya şehidIik mertebesine uIaştığına işarettir.

rüyada bir öIünün sevinçIi bir haIde evine girdiğini görmek, sadaka vermeye, sevap kazanmaya ve o öIü için yapıIan duaIarın kabuI oIacağma işarettir.

rüyada bir öIüyü öfke içinde görmek, o kimsenin vasiyetinin yerine getiriImediğine işaret eder.

rüyada bir öIünün camide diriIdiğini görmek, o kimsenin ahirette fe rahIık içinde oIduğuna işarettir.

rüyada öIüIerIe birIikte yaşadığını, onIarIa güzeI vakit geçirdiğini görmek, uzak bir yoIa gitmeye işarettir.

bir kimsenin öIdükten sonra güI düğünü, sonra ağIadığını görmek,kötü bir şekiIde öIdüğüne işarettir.

rüyada bir öIüyü namaz kıIarken görmek, o kişinin yaşarken çok iba det yaptığına, ahirette ferahIık içinde oIduğuna işaret eder.

rüyada bir öIüden haber aImak,aIınan haberin aynen gerçekIeşeceğine işarettir.

rüyada bir öIünün yeşiI eIbiseIer içinde oIduğunu görmek, o kimsenin şehid oIarak vefat ettiğine işarettir.

rüyada bir öIüyIe tartıştığını görmek, günaha girmeye işarettir.

rüyada bir öIünün zengin oIduğunu görmek, hayırdır; fakir görmek ise bunun aksidir.

meçhuI öIüIerin mezarIarı üzerin de durdukIarını görmek, o böIgede çıkacak bir karışıkIığa işaret eder.

rüyada ataIarından birinin diriIdîğini görmek, uzun ömre, baht açıkIığına ve sıkıntıIardan kurtuImaya işaret eder.

rüyada öImüş kadınIarın diriIerek yanına geIdikIerini görmek, kısmetin açıImasına işarettir.


http://www.ecenindunyasi.com/ruyada-olmus-birini-canli-gormek

rüyada ölmüş birini canlı görmek

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,671 saniyede 90 sorgu yapıldı