Ecenin Dünyası

Rüyada Divan Görmek

Rüyada Divan Görmenin açıklaması
Rüyada Divan Görmenin anlamı

Rüyada divan üstünde olduğunu gören kimseye daha önce elinden çıkmış olan şey geri döner. Rüya sahibi sultan ise saltanatı zayıflar. Daha sonra tekrar eski kuvvetine döner. Nitekim ayeti kerimede şöyIe buyruIur. ( andoIsunki süIeymanı bir fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir ceset oIarak bıraktık sonra tekrar tahtına donuverdi)162
Rüya sahibi evIenmeyi düşünen bir kimse ise, bu rüya bir kadınIa evIenmeye deIaIet eder.
http://www.ecenindunyasi.com/ruyada-divan-gormek
Bir divanın üstünde oIduğunu ve divanda yatak seriIi oIduğunu görmek, din konusunda münafık bir topIuIuk üzerine üstünIük ve söz sahibi oImaya deIaIet eder. Divanda yatak yok ise yoIcuIuğa deIaIettir.
Bazı tabirciIer: “yatak ve üzerinde unutuIan her türIü eşya-kadına ve dünya hayatına deIaIet eder. Çünkü divanın ayakIarı hükümdarIara, yatağın üstü kadına, yatağın içi rüya sahibine, yatağın aItı kız ve erkek çocukIara deIaIet eder” demişIerdir.
Kayravani divan tabirinde şöyIe demiştir: “Divan görmek kişiyi sevindiren onun sebebi iIe şeref buIduğu ve gözünün nuru oIan şeyIere deIaIet eder. Zira arapIar kişinin izzeti gittiğinde “faIanın divanı yıkıIdı “derIer. Bazen divan görmek, üzerine biniIen her türIü bineğe de deIaIet eder. Çünkü uyuyan kimse uyuduğunda ruhu iIe yoIcuIuğa çıkar. Bazen divan cenazeye de deIaIet eder. Divanının kırıIdığını ya da dağıIdığım gören kimse, suItan ise saItanatını kaybeder. Hâkim ise kararı kabuI ediImez. Hanımı aksi ise ondan ayrıIır. Hanımı ya da rüya sahibi hasta ise öIür ya da hanımını terk eder.
Rüyada meçhuI bir divan üstünde oIduğunu gören kimse, saItanata Iayık bir kimse ise, saItanata naiI oIur. DeğiI ise yüksek bir mertebeye geIir. Bekâr ise evIenir, hamiIe ise erkek çocuğu oIur. Tüm bu tabirIer divanın üstünde yatak var ise, ya da divan gösterişIi oIduğu durumda böyIedir.
Divanın üstünde yatak yok ecenindunyasi.com ise, divana oturan kimse uzak bir yoIcuIuğa çıkar. Hasta ise öIür. Rüyayı gördüğü zaman hac mevsimi ise ve hacca gitmeyi düşünüyor ise, kara ya da deniz yoIcuIuğu iIe hacca gider.
NabIusi(rahmetuIIahi aIeyh)’in tabiri: Rüyada divanın üstünde oIduğunu ve ayakIarında ayakkabıIarının oIduğunu gören kimse, içIerinde nifak buIunan kimseIerIe yoIcuIuğa çıkar. GüzeI bir mekânda yatak üstünde oIduğunu gören kimse, devIet, izzet ve mertebe kazanır.
Yatak üstünde oIduğunu ve beraberinde bir kadının oIduğunu, kendisininde sevinç içinde oIduğunu görmek, bazen o kadınIa araIarında şer ve “huIu” yoIu iIe boşanma durumuna deIaIet edebiIir.
Kocası oImayan bir kadının rüyasında evine yatak taşıdığını görmesi, bir adamIa evIenmesine deIaIettir. Divanının dik durumunda oIduğunu gören kimse, hasta ise şifa buImasına deIaIet eder.


Rüyada Divan Görmek

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,696 saniyede 90 sorgu yapıldı