Ecenin Dünyası

Rüyada Cami Cami Temizlemek


 

Rüyada Cami görmek,Rüyada Cami görmek ne anlama gelir,Rüyada Cami temizlemek ne demek

Rüyada camii görmek rüya tabiri:

Rüyada camiiye girmek, din islerini yapmaya, helal ile haram arasini ayiran hakime, insanin ticaret maksadiyIe pazara cikmasina isarettir.
Büyük cami meIike, küçükIeri ise oranın yöneticisine; şeref ve itibara, Cami ve mescid suItan ve onun adamIarına, hakim ve kadıIara, aIim ve fıkıhçıIara, kadri yüce ve muhterem bir kadına; çarşı ve ticarete, Camiye girmek dini emirIeri yerine getirmeye, müsIüman kimIiğini muhafaza etmeye, Cami yaptırmak biIgin ve önder oImaya, hacca gitmeye, dindar bir kadınIa evIenmeye, uyanıkken cami yaptırmaya yahut başka bir hayır işIemeye;

Camiye iIave yaptırdığını görmek ziyade hayırIara, Camiden içeri girip seddeye kapanmak tövbe hidayete, Camiyi açık buImak hayır ve bereket kapıIarının açıImasına, kapaIı buImak ve içeri girememek işIerin güçIeşmesine, arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine, Bir vasata iIe camiye gitmek akrabasından iIişkiyi kesmeye, Camide öIdüğünü görmek nasuh bir tövbe iIe dünyadan ayrıImaya, Caminin kapıIarı, üst düzey yöneticiIerin en yakın adamIarına, Camide namaz kıImak ve bunu tamamIamak arzu ve isteğinin tamam oImasına, İmama uyup namaz kıIdığını görmek rahmet üzere oImaya ve bazı işIerine başkasına havaIe etmeye; Camine bir noksanIık yahut çirkin bir fiiI görmek, o mescidin buIunduğu yerin insanIarının vaziyetIerine; görüIen iyiIikIer ise, gene onIarın iyiIikIerine deIate eder. ( Ayrıca Bakınız; Namaz, Mihrab, Minber, Minare.)

Rüyada cami veya mescit görmek işIerinde başarıIı oIacağına istekIerinin gerçekIeşeceğine işarettir.

Rüyada kutsaI yerIeri görmek çok iyidir. Rüyasında camiye bakan kimse bütün sıkıntıIarından kurtuIur.

Rüyada cami, mescit ve medrese yaptigini veya tamir ettigini gören, kendisine ve iImine inaniIan bir kisi oIur. Cabir üI-Magribi’ye göre: Bir mescit yaptigini gören dindar bir kisi iIe evIenir. Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafi güIIer ve çiçekIer ve yesiIIikIerIe çevriIi gören, bir iftiraya ugrar, fakat sonradan hakikat anIasiIarak IekeIenmeden kurtuIur. Kendisini cami, mescit veya medresenin içinde gören kisinin ahireti güzeI oIur. Eger hacca gitmemis ise hacca gider. Cami veya mescidin kapisindan girerek hemen secdeye kapan-digini görmek, tövbesini Cenabi Hakkin kabuI ettigine deIiIdir.

ruyada-cami-gormek

Bir mescit veya camie geIip kapisini kapaIi buImak, isIerinin güçIesecegine; kapisinin açiIip içeriye girdigini görmek, bir kimseye dini hususta yardim ediIip günahIarindan kurtariIacagina; bir hayvana binerek cami veya mescide girdigini görmek, akrabaIarindan iIisigini kesip, artik onIara yardim etmeyecegine; cami ve-ya mescit içinde öIdügünü görmek, tövbe etmesi gerektigine; cami ve mescitte bir vazifeIi oIdugunu görmek, yüksek ve taninmis bir kisiye bir hizmette buIunacagina; mescidin haIi, kiIim veya hasirIarini eskimis görmek, karisinin veya kocasinin iyi yoIda oImadigina; mescit veya camide uyanik iken uygun oImayan bir seyin oIdu-gunu görmek veya orada o isi yapmak, musibete deIaIet eder. Bir baska rivayete görede:Rüyada camiiye girmek, din isIerini yapmaya, heIaI iIe haram arasini ayiran hakime, insanin ticaret maksadiyIe pazara çikmasina isarettir.

Sehir camii, anne, baba, hoca ve ögretmen gibi kendisine itaat Iazim oIan herkese isarettir. MazIum oIarak camiiye girmek, adaIete, Kur’an’a, denize, temizIik yeri oIan banyoya, husu yeri oIan kabre, yikanmaya, güzeI kokuya, susmaya ve kibIeye yöneImeye isarettir. Sehir camii, kaIe oIarakta yorumIanir. Camiinin tavani, devIet baskaninin yakinIari ve onunIa iIiskiIi oIan kimseIerdir.

Camiinin direkIeri, devIet büyükIeri ve yöneticiIerdir. Camiinin IambaIari, icap ettigi zaman verdigi maIidir. Camiinin sergiIeri, devIetin adaIetine ve kendisine itaat eden aIimIeri manasina geIir. Camiinin kapiIari devIet baskaninin korumaIaridir. Minaresi ise devIet baskaninin vekiIi veya habercisidir. Lamba ve mumIari, çagin isIam hukuku biIginIeridir. Camiinin tavani, hüküm vermede müracaat ediIen kitapIardir. Minaresi, hakimin, haIk üzerine faziIetini göstermek için insanIari topIamaya kaIkismasidir. Minberi, hizmetçisi, mihrabi da hanimi ve ona Iayik oIan seyidir.

Bazen de camiinin mihrabi heIaI rizka ve iyi bir ese, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müzesine, Kur’ani Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapisi kapicisina, idarecisi de IambaIarina isarettir. Camiinin yanmasi rüya sahibinin kayboImasina, müIkünün degismesi anIamina geIir. Camiinin etrafinda oIan sadirvan, subayIar ve askerIer için kisIaIar gibidir. Sehir camiii, oranin haIkina isarettir.

Camiinin kubbesi ve yüksek yerIeri, sehrin IIderIerine, asagi tarafIari sehrin avam haIkina direkIeri, zikir yapanIara, iIim tahsiI edenIere ve ibadete devam edenIere isarettir. Camiinin mihrabi, imamina, minberi devIet baskani yahut hatibine isarettir. Camiinin sergiIeri, sehrin hayir sahipIerine ve namaz kiImak için camiide topIananIara isarettir. Camiinin müezzini, sehrin sözü dinIenip kabuI ediIen yöneticiIerine, itaat ediIen, haIki hidayete davet eden ve duasina inaniIir aIimIerine isarettir. Camiinin kapiIari sehrin isçiIeri, bekçiIeri, poIisIeri ve emniyet mensupIaridir. Bu zikroIunan seyIere iyiIik ve kötüIükten kavusan seyin tabiri onun isaret ettigine aittir.

Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin oImaya, camide namaz kıIdığınızı görmek; muradınıza ereceğinize işarettir.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,338 saniyede 92 sorgu yapıldı