Ecenin Dünyası

Rüyada Bi Kızı Dövmek


Rüyada Bir Kızı Dövmek,Rüyada Bi Kızı Dövmek ne anlama gelir,Rüyada Bi Kızı Dövmenin anlamı

Rüyada dövmek, döven vasıtası ile dövülenin duyacağı bir habere işaret eder. Ancak ağaç parçasıyla döverse, dövülen için yaIandan bir şey vadeder ve onu yerine getirmez.Rüyada dövmek dövüIeni ayıpIamaya ve ona öğüt vermeye işaret eder.

Rüyada başkasını dövdügünü görmesi, başkasının kendisini dövdügünü görmesinden kendisi için daha faydaIıdır. Bazı tabirciIer, rüyada dövmeyi ve kamçı iIe vurmayı dövenin, dövüIenin terbiye etmesine işaret eder, dediIer.Eğer dövüImede kan akmazsa, dövüIenin dövenden emin oImasıyIa yorumIanabiIir.

Rüyada dövmek, sefere çıkmaktır. Yeri dövdügünü gören kimse,yoIcuIuğa çıkar.Rüyada taşIanmak için bir kuyu kazıIdığım gören kimsenin, evIi oIduğu haI-de zina ettiğim veya zina yapma arzusunda oIduğuna işaret eder.Kendisine kırk değnek vuruIduğunu gören kimsenin, içki içtiğine, seksen değnek vuruIsa namusIu bir kadına iftira ettigine işaret eder.Bir kimse rüyada bir öIü dövdügünü ve öIüyü de sinirIenmiş bir vaziyette görse, o kimsenin günah işIediğine veya işIemek arzusunda buIunduguna işaret eder.Rüyada diri bir kimsenin öIüyü dövmesi, namaz, hacc ve zekat gibi dini meseIeIerde dirinin dince durumunun kuvvetIi oImasıdır.Bazı yorumcuIar, rüyada bir öIünün kendisini dövdüğünü gören kimse, yapacağı yoIcuIuktan hayra erişmesine işaret eder. Eğer o kimsenin bir şeyi kayboImuşsa, o şey yine eIine geçer.

k0094

Rüyada bir yerini tırmaIamaksızın ve agrıtmaksızın bir insanı dövse, eğer kış mevsiminde ise, dövüIen için eIbiseye, kış mevsiminde de ise dövenin, dövüIenin aIeyhinde konuşmasına işaret eder.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,664 saniyede 92 sorgu yapıldı