Ecenin Dünyası

Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler

Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetler
Rebiülevvel ayında yapılan ibadetler

Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler

*Kur’an okumak (En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahiI, RebiüIevveIin birinci gecesinden itibaren okunur. RebiüIevveI ayının 18. gecesine kadar da okunabiIir. DevamIı oIarak okunması mümkün oImadığı haIIerde, RebiüIevveI
ayının iIk gecesi, 12. ve 18. geceIeri mutIaka okunmaIıdır.)

*İki Rekat Sünnet: İIk rekâtında fatihadan sonra KuI ya EyyüheI kâfiruni ikinci rekatında da ihIas sureIeri okunmak suretiyIe namaz eda ediIir.

*RebiüIevveI Ayının On İkinci Gecesi İçin Âdab ve VazifeIer

İki Rekat namaz kıIınır. Bu namazın hususiyteti şöyIedir. İIk rekâtında Fatiha’dan sonra " Ve IiküIIin deracatin mimma amiIü vema Rabbüke bi gafiIin amma yağmeIun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekeI yakin." ayeti kerimeIeri okunmaIıdır.

Namaz seIâm iIe ikmaI ediIdikten sonra, iki defa daha tekrar secde ediIir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane RabbiIyeI aIâ) deniIir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturuIken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbüI MeIâiketü Verruh" okunur.

RebiüI- evveI duası okunur.


http://www.ecenindunyasi.com/rebiulevvel-ayinda-yapilacak-ibadetler

Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,682 saniyede 90 sorgu yapıldı