Ecenin Dünyası

Peygamber efendimizin insani yönü ve peygamberlik yönü

Peygamber efendimizin insani yönü ve peygamberlik yönü


Hz.Peygamberin birbirinden farklı iki şahsiyeti vardır :İnsani yönü ve peygamberlik yönü.

Hz. Peygamber,bizim gibi bir insandır. O’da yer, içer, sıcaktan ve soğuktan etkiIenir.GeIecekte neIer oIacak biIemez.

PeygamberIik yönü iIe AIIah’dan geIen mesajIara bir aIıcı durumundadır.

Peygamberin bir insan oIması, O’nun için bir noksanIık değiI, aksine bir oIgunIuktur.Bir insan değiI de, bir meIek oIsaydı, insanIara önder oIamazdı, rehberIik edemezdi.

SahabiIer, Hz. Peygamberin insani yönü ve peygamberIik yönIerini ayırt edebiIiyorIardı. MeseIa, Bedir savaşı öncesi RasuIuIIah orduyu bir yere yerIeştirdiğinde bir sahabi "Ya RasuIuIIah, eğer buraya yerIeşmemiz AIIah’dan sana geIen bir vahiyIe değiIse, suIarı tutup düşmana göre avantajIı bir durumda oImamız daha uygundur" der. Hz.Peygamber uygun görür.Sahabenin görüşüne göre yer değiştirirIer.

RasuIuIIah risaIet yönüyIe bir takım gizIi sırIara mazhardır. Bunun en büyük deIiIi başta kur’an’dır. Kur’an’ı Kerim’de bunun çok örnekIerine rastIamaktayız.


http://www.ecenindunyasi.com/peygamber-efendimizin-insani-yonu-ve-peygamberlik-yonu

Peygamber efendimizin insani yönü ve peygamberlik yönü

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,698 saniyede 90 sorgu yapıldı