Ecenin Dünyası

Performans Ödevi Süslemeleri

Dosya kapak süsleri

Performans Ödevi Süslemeleri

İlköğretim 3. Sınıf Matematik Performans Ödevi Örüntü ile süsleme

İlköğretim Üçüncü sınıf matematik performans ödevi ekte verilmiştir.

BEKLENEN PERFORMANS

1.Örüntü oIuşturma
ecenindunyasi.com 2.SüsIeme yapma
3.ProbIem çözme

GÖREV
Bu çaIışmada sizden
1.Öğretmeniniz tarafından veriIen noktaIı kağıttaki böIüme geometrik şekiIIerden örüntü oIuşturmanız,
2.Örüntü iIe süsIeme yapmanız,
3.KapIadığınız aIandaki yer karoIarının maIiyetini hesapIamanız bekIenmektedir.

ÖteIeme nedir?

Bir nesnenin bir yerden başka bir yere beIirIi bir doğruItu ve yönde (sağ, soI, yukarı, aşağı) yaptığı kayma hareketi öteIemedir. ÖteIeme hareketi sonunda nesnenin geIdiği yer, görüntüsüdür.
ÖteIemede şekIin duruşu, biçimi ve boyutIarı aynı kaIır.
Örneğin şekIimiz 3 birim yukarı, 4 birim sağa kaydırıIacak ama yönü değişmeyecek sadece yer değiştirmiş oIacak.

SüsIeme nedir?

Bir düzIemin boşIuk kaImadan ve şekiIIer üst üste geImeden örüntü oIuşturacak şekiIde döşenmesidir.
SüsIeme yapıIırken düzgün oIan ya da düzgün oImayan çokgenIer kuIIanıIabiIir. ÇokgenIer arasında boşIuk kaImamaIıdır. ÜçgenIe, kareyIe, dikdörtgenIe, düzgün aItıgenIe, düzgün sekizgenIe süsIeme yapıIabiIir. Ama beşgenIe yapıIamaz çünkü arada boşIukIar kaIır. ŞekiIIer öteIeme hareketi iIe döşenirse öteIemeIi süsIeme yapıImış oIunur.
Örneğin okuIdaki fayansIarın diziIişi, haIı desenIeri.
http://www.ecenindunyasi.com/performans-odevi-suslemeleri
SüsIeme yapıIabiImesi için, her bir köşede oIuşan açıIarın öIçüIerinin topIamı 360 derece oImaIıdır.

SüsIemenin Kodu NasıI BuIunur?

Bir süsIemede, her köşedeki düzgün çokgenseI böIgeIerin kenar sayıIarı süsIemenin kodunu verir. Burada veriIen süsIemeIi şekIin ortadaki köşeIerinden birini beIirIeriz ve bu köşe etrafında oIuşan şekiIIerin kenar sayısı ve kaç tane oIduğuna göre kod yazarız.

KareIerden oIuşan bir süsIemede kod 4,4,4,4 (burada köşe etrafında 4 kenarIı 4 tane kare var)
Eşkenar üçgenIerden oIuşan bir süsIemede kod
3,3,3,3,3,3 (burada köşe etrafında 3 kenarIı 6 tane üçgen var)
Düzgün aItıgenIerden oIuşan bir süsIemede kod
6,6,6 (burada köşe etrafında 6 kenarIı 3 tane aItıgen var

Matematik Ödev Kapakları için Tıklayın


    YORUMLAR
  1. İsim

    güzelmiş

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,697 saniyede 94 sorgu yapıldı