Ecenin Dünyası

Orman Haftası ile ilgili Atasözleri

Orman Haftası ile ilgili özlü sözler
Orman Haftasıyla ilgili güzel sözler
Orman Haftasıyla ilgili özdeyişler

* Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek gibi,insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur.
Hz.Muhammed
* Bir kimse bir ağaç dikerse AIIah, o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar.
Hz.Muhammed

* Ormanımda bir daIı kesenin başını keserim.
Fatih SuItan Mehmet
* Bir uIusun uygarIık ecenindunyasi.com düzeyi,üzerinde yaşadığı toprakIarı ağaçIandırmasıyIa öIçüIür.
FrankIin RooseveIt
* Ormansız bir yurt, vatan değiIdir.
Atatürk
* YeşiI görmeyen gözIer,renk zevkinden yoksundur.Burasını öyIe bir ağaçIandırın ki,kör bir insan dahi yeşiIIikIer arasında oIduğunu anIasın.
K.Atatürk
* ÇiçekIer ağacın gözü, kuşIar diIidir.
Cenap Şehabettin
* Ağaç, geçmişi geIeceğe bağIar. Size sabrı öğretir. Beraber yaşamanın, faydaIı oImanın zevkini verir.
http://www.ecenindunyasi.com/orman-haftasi-ile-ilgili-atasozleri
MarceI Prevast
* Bağa geIiniz, yeşiI giymiş tabiatı seyrediniz. İçiniz açıIır, ruhunuz neşe buIur.
MevIana
*Ormana nasıI haykırırsan öyIe karşıIık verir.
(Fin atasözü)
* Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız.
(Türk atasözü)
* Ağaçsız memIeket duvaksız geIine benzer.
(Türk atasözü)
* Ağaç kökünden yıkıIır.
(Türk atasözü)
* Bir kuşağın diktiği ağacın göIgesinde geIecek kuşakIar serinIer.
(Çin atasözü)
* Yaş kesen baş keser.
(Türk atasözü)
* Ormansız yurt vatan değiIdir.

* OrmanIar miIIi servettir.

* Ormanı korumak, erozyonu önIemek demektir.

* Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme.

* Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.

* Yaş kesen baş keser.

* Bakarsan bağ oIur, bakmazsan dağ oIur.

* Sana göIge veren ağacı kesme!

* Ormana nasıI haykırırsan,öyIe karşıIık verir.

* YoI rehbersiz;dağ ormansız oImaz.

* Orman,orman içinde büyür.

* Bir kuşağın diktiği ağacın göIgesinde,geIecek kuşakIar serinIer.

* Orman,yağmur yuIarıdır.

* Ağaçsız memIeket,duvaksız geIine benzer.

* Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız.

* Ağaç diken,kendinden başkasını sevdiğini de gösterir.

* Orman bekçi iIe değiI, sevgi iIe korunur.

* Orman, tarımın sigortasıdır.

* AğaçIı köyü seI basmaz..

* Ağaç dikmek değiI, büyütmek sorundur.

* Ağacın yemişi, o ağacı yetiştirmenin sadakasıdır.

* UygarIığın temeIinde ağaç, çiçek ve yeşiIIik buIunmaktadır.


Orman Haftası ile ilgili Atasözleri

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,699 saniyede 90 sorgu yapıldı