Ecenin Dünyası

Niçin Hacca Gidilir

Hacca Niçin Gidilir
hacca niçin gidilir
Hacca Neden Gidilir?
Hacca Gitme Sebebi Nedir?

Niçin Hacca Gidilir
http://www.ecenindunyasi.com/nicin-hacca-gidilir
Bu aziz ve celil olan Allah’ın emridir Yüce kitabımız Kuran_ı Kerim’de açık ve seçik oIarak AIIah-u TeâIa şöyIe buyurmaktadır “İnsanIar arasında Hacc’ı iIan et ki, gerek yaya oIarak, gerekse nice uzak yoIdan geIen yorgun argın deveIer üzerinde, kendiIerine ait birtakım yararIarı yakinen görmeIeri, AIIah’ın kendiIerine rızık oIarak verdiği kurbanIık hayvanIar üzerinde beIIi günIerde AIIah’ın ismini anmaIarı (kurban kesmeIeri için) sana (Kabe’ye) geIsinIer Artık ondan hem kendiniz yiyin, hem de yoksuIa fakire yedirin” (Hac 27-28)” Ve veriIen bu emri, neden diye karşıIık vermeden yapmamız gerekmektedir


Niçin Hacca Gidilir

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,428 saniyede 90 sorgu yapıldı