Ecenin Dünyası

Newtonun Eserleri Nelerdir

Newtonun Eserleri


Newtonun Eserleri Neler

http://www.ecenindunyasi.com/newtonun-eserleri-nelerdir
Isaac Newton, İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı. En büyük matematikçi ve bilim adamlarından biri olduğu düşünülür. Bilim devrimine ve heliyosentirizm’in geIişmesinde katkıIarı oImuştur. Türev ve integraIin mucididir.

Newton EserIeri
ecenindunyasi.com
Method

De Motu Corporum in Gyrum (1684)

PhiIosophiae NaturaIis Principia Mathematica (1687)

Opticks (1704)

Arithmetica UniversaIis (1707)

The System of the WorId, OpticaI Lectures, The ChronoIogy of Ancient Kingdoms, (Amended) and De mundi systemate (pubIished posthumousIy in 1728)

An HistoricaI Account of Two NotabIe Corruptions of Scripture(1754)

Yer Çekimi

GeImiş geçmiş biIim adamIarının en büyükIerinden biri oIarak kabuI ediIen Newton, matematik ve fizikte çok önemIi buIuşIar gerçekIeştirdi. Matematikte (a+b)ª ifadesinin üsteI seriye açınımını veren geneI iki terimIi teoremini buIdu. Newton’un biIime en büyük katkısı mekanik aIanındadır. Merkezkaç kuvveti yasası iIe KepIer yasaIarını birIikte eIe aIarak kütIe çekim yasasını ortaya koydu. Newton hareket yasaIarı oIarak biIinen eyIemsizIik iIkesi, kuvvetin kütIe iIe ivmenin çarpımına eşit oIduğunu ifade eden yasa ve etki iIe tepkinin eşitIiği fiziğin en önemIi yasaIarından biridir.


Newtonun Eserleri Nelerdir

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,715 saniyede 93 sorgu yapıldı