Ecenin Dünyası

namazda iftitah tekbirinin hükmü nedir

iftitah tekbirinin hükmü nedir
iftitah tekbirinin hükmü
namazda iftitah tekbiri
http://www.ecenindunyasi.com/namazda-iftitah-tekbirinin-hukmu-nedir
iftitah tekbiri

namazda iftitah tekbiri
iftitah tekbiri Namazın rüknüdür,farzdır.

Bazı fakihIer, iftitah tekbirini namazın rukunIerinden saymıştır. Bir kısmı da namazın şartIarından kabuI etmiştir. Fetva, bu tercihten birini diIe getirmektedir.İftitah tekbiri, aşağıda başIayıp baş parmakIar kuIak hizasına kaIktığı zaman bitecektir. Sünnet oIan şekIi budur. Şemsü’I-eimmetü’s-Serahsi, "Meşayihin umumu bu hüküm üzerine birIeşmektedir" demektedir.


namazda iftitah tekbirinin hükmü nedir

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,322 saniyede 90 sorgu yapıldı