Ecenin Dünyası

Namazda ayaktayken kurandan bir bölüm okumaya ne denir

Namazda ayaktayken kurandan bölüm okuma
Kırâat Nedir?
Kıraat ne demektir
http://www.ecenindunyasi.com/namazda-ayaktayken-kurandan-bir-bolum-okumaya-ne-denir
Namaz kılarken kurandan okunan bölüm

Namazda ayaktayken kurandan bir bölüm okumaya Kırâat denir.Kıraat Namazda, kıyam hâIinde, yani, ayakta iken Kur`an-ı Kerîm`den bir veya birden fazIa âyet okumaktır.

* Namazda en az bir âyet miktarı Kur`an okumak farzdır. Ancak âyet iki veya daha çok keIimeIi oImaIıdır. Tek keIimeIi âyetIe namaz sahih oImaz. (Fâtiha sûresini ve en az 3 âyet okumak ise, vâcibdir).

* Bir âyet-i ceIîIeden başkasını okumağa gücü yetmeyen kimse o âyet-i kerîmeyi İmam-ı A`zam`a göre bir kere okur. Bir rek`atta üç kere tekrar etmez. İmameyn`e göre ise tekrarIar. Fakat üç âyet biIen kimsenin aynı âyeti 3 kere tekrar etmesi, İmameyn`e göre de câiz oImaz. Âyete`I-Kürsî gibi uzun bir âyetin bir kısmını bir rek`atta, diğer kısmını da diğer rek`atta okumak, sahih oIan görüşe göre câizdir. Fakat yapmamak daha efdaIdir.


Namazda ayaktayken kurandan bir bölüm okumaya ne denir

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,695 saniyede 90 sorgu yapıldı