Ecenin Dünyası

Mevlevi Şeyhi Sufi Emre YILDIRIM

Kasım 1984 doğumludur.

Ailesinin Tek çocuktur.

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin-i Uşşâkî (k.s.a.) Hz. soyundan gelmektedir.

Doğumundan itibaren 21 yıl Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin-i Uşşâkî (k.s.a.) Hz. türbesinde hizmet etmiş, türbenin temizlik işleri ile bizzat ilgilenmiş, aşçılık, çaycılık, meydancılık ve türbedarlık yapmış, Uşşaki dergahında Mevleviliğin tekrar uyanması için semazenler yetiştirip Mevlevilik talim ve terbiyesi hakkında malumatlar nakletmiştir.

1994 Senesinde Mevlevi Dedesi Nail Kesova’dan Mevlevilik ve Semâ dersleri almaya başlamış, 1997 Yılında Mevlevîliğin 1001 günlük çile olarak bilinen hizmetini tamamladıktan sonra galata Mevlevihane’sinde Semâ etmeye başlayıp, 2000 Yılı Mevlevi dervişleri yetiştirmek üzere İcâzet almıştır.

2004 – 2006 Yıllarında askerlik görevini tamamlamıştır.

2007 – 2014 Yıllarında Mana âleminde aldığı emir üzere Reisü’l Meşayih, Misbahu’l-meydan Hâdimu’l-fukara Mehmed Misbah Erkmenkul Efendi Hazretlerine yakın hizmetlerde bulunmuş, 5 Mayıs 2014 yılında Efendi Hazretleri hakka yürüyene kadar dergahının meydanında Semâ etmiştir.

Rufâî, Kâdirî, Naksibendi gibi birçok şeyh efendiye yakın hizmetlerde bulunmasına rağmen Halvetiyye ve Mevleviyye yolundan ayrılmamıştır.

Şeyh Nâzım Kıbrıs-î El-Hakkânî Hazretlerinin tek halifesi olan oğlu Şeyh Mehmet Nâzım Âdil El-Hakkânî ile olan yakınlıkları sebebiyle Nakşi – Mevlevi Şeyhi olarak da tanınmaktadır.
1996 – 2011 Yılları arasında Türkiye başta olmak üzere; Amerika, Kanada, Almanya, Pakistan, Fas, Sırbistan, İtalya, Fransa, Cezayir, Rusya, Bulgaristan ve Azerbaycan’da sayısız Mevlevi ayinleri düzenlemiş ve Tasavvuf Konferansları vermiştir.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,708 saniyede 91 sorgu yapıldı