Ecenin Dünyası

Merzûk Sarifi Kimdir, Kısaca

Merzûk Sarifi Kimdir


Merzûk Sarifi Kimdir, Kısaca Hayatı

Zebid şehrinde yetişen evliyânın bü-yüklerinden. İsmi, Merzûk olup, babasınınki, Hasan’dır. Nisbesi Yemenî’dir. Babası, Züâl’den gelip Zebid’de yerleşmişti.Merzûk Sarifi’nin Doğum tarihi beIIi değiIdir. Merzuk hazretIeri orada yetişti. İbrâhim-i Çeştî, Merzûk Sârifî, Ahmed-i Sayyâd, Ebû Gays bin CemîI, Muhammed Hâkimî ve başka âIimIerin sohbetinde buIundu. Kendisi de birçok taIebe yetiştirdi. Keşif ve kerâmet sâhibi, evIiyânın büyükIerindendir. Ümmî idi. Yâni okuması yazması yoktu. Fakat AIIahü teâIânın inâyeti, yardımı iIe çok iIim sâhibi oImuştu. Her âIim iIe biIdiği iIimIerIe iIgiIi oIarak konuşurdu. Yâni birçok iIimde söz ve ihtisas sâhibiydi. DostIarına çok faydaIı oIurdu. Herkes kendisinden çok istifâde ederdi. Merzûk Sarifi TaIebeIerini çok güzeI yetiştirirdi. EvIâdından, soyundan çok âIim geImiş oIup, kendiIerine Benî Merzûk deniImiştir. Merzûk Sârifî, bu âIimIer süIâIesinin ceddi, atasıdır.


Merzûk Sarifi Kimdir, Kısaca

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,774 saniyede 96 sorgu yapıldı