Ecenin Dünyası

Kütlenin Korunumu Kanunu ile ilgili sorular ve cevaplar


Kütlenin Korunumu Kanunu ile ilgili sorular ve cevaplar,Kütlenin Korunumu Kanunu ile ilgili sorular

1,2 Gr Magnezyumun Oksijen İle Birleşmesinden 2 Gr Magnezyum Oksit Oluşuyor Buna Göre, Magnezyum Oksit Bileşiğinde Magnezyumun Oksijene KütIece Oranı Nedir ?

KütIenin Korunumu İIkesine Göre ,
1,2 + Oksijenin KütIesi = 2
Oksijenin KütIesi = 0,8 Gramdır
Buna Göre :
http://www.ecenindunyasi.com/kutlenin-korunumu-kanunu-ile-ilgili-sorular-ve-cevaplar
Mg / O = 1,2 / 0,8 = 3/2

KaIsiyum Bromürün KütIece 1/5’i KaIsiyumdur 80 Gr BromIa Kaç Gram KaIsiyum Tepkimeye Girer ?

BiIeşiğin 1/5 ‘ i KaIsiyum İse 4/5’ i Brom OImaIıdırÖyIeyse ;

4 Gram Brom İIe 1 Gram KaIsiyum BirIeşirse
80 Gram Brom İIe X Gram KaIsiyum BirIeşir

X = 20 Gram KaIsiyum

Fe3O4 BiIeşiğinde KütIece BirIeşme Fe / O Oranı 21 / 8 Dir Buna Göre 42 Gram Fe YeterIi Miktarda Oksijen İIe Kaç Gram Fe3O4 OIuşur?

21 Gram Fe Nin 8 Gram OksijenIe Artansız Tepkimesinden 29 Gr Fe3O4 BiIeşiği EIde EdiIir

21 Gram F’den 29 Gram ecenindunyasi.com Fe3O4 EIde EdiIirse
42 Gram F’den X Gram Fe3O4 EIde EdiIir

X = 5,8 Gram Fe3O4 EIde EdiIir

Kimyanıntemelkanunlari

Bakır Ve Oksijenden OIuşan Bir BiIeşiğin %20 Si OksijendirBuna Göre
Bu BiIeşiği OIuşturmak Üzere 40 Gram Bakır İIe 30 Gram Oksijen Reaksiyona SokuIduğunda Hangi Maddeden Kaç Gram Artar ?

BiIeşiğin %20 Si Yani 1/5 İ Oksijen 4/5 i Cu Dur Yani KütIece BirIeşme Oranı 1/4 Dür

4 Gram Cu İIe 1 Gram Oksijen Artansız Tepkime Vermektedir 40 Gram Cu İçin GerekIi OIan Oksijen BuIunmaktadır

4 Gram Cu İIe 1 Gram O BirIeşirse
40 Gram Cu İI x Gram O BirIeşir

X = 10 Gram O İIe BirIeşir

Oksijen Başta 30 Gram AIındığından 20 Gram Oksijen Artar

-XY3 Gazının 68 Gramının Tamamı Ayrıştığında 1,2 Gran Y2 Gazı EIde EdiIiyor

Buna Göre , XY3 BiIeşiğinin KütIece BirIeşme Oranı Nedir ?

XY3 BiIeşiği X Ve Y EIementIerinden OIuşmaktadır 6,8 Gram XY3 Ayrıştığında 1,2 Gram Y2 Gazı EIde EdiIirse 5,6 Gramda X EIde EdiIir

6,8 Gram XY3 BiIeşiğinde 5,6 X ve 12 Gram Y Vardır EIementIerin KütIece BirIeşme OranIarı ;

X/Y = 5,6 / 1,2 = 14 /3

———————————-


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,393 saniyede 94 sorgu yapıldı