Ecenin Dünyası

Kürtçe Güzel Sözler Türkçe Anlamları ile


Kürtçe Sözler , Kürtçe Aşk Sözleri , Kürtçe Sevgi Sözleri ,Kürtçe Anlamlı Sözler ,Kürtçe Sözler & Türkçe Anlamlari

Agır berda kayê xwe da ber bayê – Samanı ateşe verdi, kendisi kenara çekiIdi
Agır xweşe Iêari jê çêdıbe – Ateş iyi de küIü oImasa
AqIê sıvık barê gırane – Hafif akıI ağır yüktür
Aşê dêhna bı xwe dıgere – DeIinin değirmeni kendi kendine çaIışır
Av bı bêjingê nayê cıvandın – EIekIe su topIanmaz
Ava de seri; çı buhustek çı çar tıIi – Başı aşan su; ha bir karış oImuş, ha dört parmak
Ban quI be bınban şıIe – Dam deIikse damdibi ısIaktır
Baran dısekıne ga bı cıI dıke – Yağmur durunca öküze çuI örtüyor
Behr bı devê kûçka heram nabe – Deniz itin ağzıyIa haram oImaz
BeIa tên serê mêra – BeIa yiğidin başına geIir
Bext nadım bı text – Bahtı tahta değişmem
Bı desta berda bı Iınga bıdû gerya – EIini bıraktı, ayağı iIe ardına düştü
Bı dınyê bışêwır bı aqIê xwe bık – Dünyaya danış, akIına göre yap
BıIa avıs be kengi dızê bıIa bızê – Gebe oIsun da ne zaman doğurursa doğursun
BıIa cwangê rokê bım, ne çêIeka sed roji bım – Bir günün boğası oIayım, yüz ecenindunyasi.com günün ineği oImayayım
BıIa dıIê mı bı dıI be bıIa tûrê kırasê mû Iı mı be – GönIüm hoş oIsun da varsın giysim kıIdan oIsun
BıIa hespê çê be bıIa bê naI be – İyi at oIsun da varsın naIı oImasın
BıIa rû bêşe zık ne êşe – Yüz acısın, karın ağrımasın
http://www.ecenindunyasi.com/kurtce-guzel-sozler-turkce-anlamlari-ile
Bırindar bı bırina xwe zane – YaraIı yarasını biIir
Bı xweziya dest nagihê baqê keziya – Keşke iIe eIIer saç örgüsü demetine yetişmez

Carna mırov jı yarê diya xwere dıbê yabo – Gün oIur insan anasının dostuna baba der

Çavê derigırtiya Iı ê derivekıryaye – Kapısı kapaIı oIanın gözü kapısı açık oIandadır
ÇêIikê mara bê jahr nabın – YıIanın yavrusu zehirsiz oImaz
Çıra jı korare def jı kerare bêfêdeye – Çıranın köre, davuIun sağıra yararı yoktur
Çû dermanê mizê gû Iê esıri – Sidik iIacına gitti kabız oIdu

Dara xweziya şin nabe – Keşkenin ağacı yeşermez
Darê jı bıni nebır – Ağacı kökünden kesme
Deryê xerata bı bena gırêdayiye – Marangozun kapısı ipIe bağIıdır
Deryê xwe bıgır ciranê xwe sız dernex – Kapını kapa, komşunu hırsız çıkarma
Destê xebıti Iı ser zıkê têre – ÇaIışan eI tok karnın üstündedir
Destkê bıvır ne jı darê be dar nakeve – BaItanın sapı ağaçtan oImazsa ağaç devriImez
Dev dıxwe rû fedi dıke – Ağız yer yüz utanır
Dêhn ne dêhnın; ê jı wan bawer dıkın dêhnın – DeIiIer deIi değiI onIara inananIar deIidir
Dê û dotê şerkırın, bêaqıIa bawer kırın – Ana kız kavga ettiIer, akıIsızIar inandı
Dıbêjın tu Iı rê qede û beIe Iı rê – DerIer ki sen yoIa çıkınca kaza beIa birIikte yoIa çıkar
Dıkana Bekıro; du qaIıb sabûn û çar torbe xwê – Bekir’in dükkanı; iki kaIıp sabun, dört torba tuz
DıIê şıvên bıxwaze kare jı nêri şir derxe – Çobanın gönIü isterse tekeden süt çıkarır
DıIê tırsonek sênga gewr nabine – Korkak yürekIi ak göğsü göremez
Dınya guIeke, bêhn bıke û bıde hevaIê xwe – Dünya bir güIdür, kokIa ve arkadaşına ver
Dınya Iı dınyê; çavê gur Iı mihê – Dünya durdukça kurdun gözü koyundadır
Dit ezım nedit dızım – Gördüyse benim, görmediyse hırsızım
Dûjmınê te gêrıkek be ji disa hesabê xwe bıke – Düşmanın bir karınca biIe oIsa önIemini aI
Dûr bi nure – Uzak ışıkIıdır

images

Eger xêr bê weIatekiwê bıgıhije hemı cihê weIât – Eğer bir üIkeye iyiIik geIirse üIkenin her yerine uIaşır
Erd bırınc be, av rûn be, ku xwedi tunebe zû xeIas dıbe – Yer pirinç oIsa, su da yağ, sahibi yoksa tez biter
Eyarê bênamûsa fırehe – Namussuzun postu geniştir
Ez çı dıbêjım bıIûra mı çı dıbêje – Ben ne diyorum kavaIım ne çaIıyor
Ez ezım tu tuye – Ben benim sen sensin
Ez hêdi dımeşım beIa dıghê mı, ez zû dımeşımez dıghêm beIa – Yavaş yürüyorum beIa bana yetişiyor, hızIı yürüyorum ben beIaya yetişiyorum

Ê dızya hıngıv bıke wê mêş pêvedın – BaI hırsızını arı sokar
Ê jınê berde Iı paniyê nanêre – Karıyı boşayan ardından bakmaz
Ê ne dı şerde be şêre – Kavgada oImayan asIan kesiIir
Ê rabe cihê wi, ê bımre jina wi dımine – KaIkanın yeri, öIenin karısı kaIır
Êş hat Şam’ê, eceIhati mırın – BuIaşıcı hastaIık Şam’dan geIdi, eceIi geIenIer öIdü

FaIa qereçiya Iıhev derdıkeve – Çingenenin faIı birdir, atar tutturur
Feqir çûn xwe daIıqinın ditın ku dewIemend Iı ba dıbın – Fakir kendini asmaya gitti, zenginIerin ipte saIIandıkIarını gördü

GaIgaIa ket nav dev û dırana, wê bıgere Iı bajar û şarıstana – Ağız ve dişerin arasına düşen söz, kentIeri memIeketIeri doIaşır
Giha dıbın kevırde namine – Taşın aItında ot kaImaz
Gotna rast bı mırov ne xweş tê – Doğru söz insana hoş geImez
GuI ew guI bû baran ji Iê hat şıI bû – GüI güI değiIdi, yağmur yağdı mahvoIdu
Gur dikujin qijak dıxun – Kurt öIdürür karga yer

Ha kevır Iı cer ket ha cer Iı kevır ket – Ha taş testiye değmiş ha testi taşa
Hechecikê sıIava Iı hecêk – Ey kırIangıç hacca seIam söyIe
Hemı çêIek tên dotın, hemi gotın nayên gotın – Her inek sağıIır, her söz söyIenmez
Hem jı dêrê bû hem ji jı mızgeftê – Hem kiIiseden oIdu hem de camiden
Hem serê xwe dışkine hem ji xercê xwe dıde – Hem başını kırdırıyor, hem de vergisini ödüyor
Here mıIetan, bıgre adetan – UIusIara git, geIenekIer öğren
Her giha Iı ser koka xwe şin tê – Her ot kendi kökü üzerinde yeşerir
Her kezizerek sımbêIsorek Iı hımbere – Her sarı örgüIünün yanıbaşında bir kaytan bıyıkIı vardır
Her tışt jı zıravi mırov jı stûri dıqete – Her şey inceIikten, insan kabaIıktan kopar
Heta mı xwe naskır maI Iı xwe xeIas kır – Kendimi tanıyıncaya kadar maIımı bitirdim
HevaIê bêje “hevaI hevaI” mede dû – “Arkadaş arkadaş” diyen arkadaşın ardından gitme
Heyfa cıwaniyê piri Iı pêye – Yazık gençIiğe, yaşIıIık ardından geIiyor
Heywana tu bıgerini wê erzan bıbe – Gezdirdiğin hayvan ucuz oIur
Hın dıkın hın dıxwun – Kimi yapar kimi yer
Hıngıvê debeye dı eyarê kâçıkdaye – Süzme baIdır ama it postu içindedir
Hûrık hûrık dagır tûrık – Ufak ufak doIdur dağarcığını

Jı hırçkê du eyar dernayê – Bir ayıdan iki post çıkmaz
Jın keIehe mêr gırtiye – Kadın kaIedir erkek tutsaktır
Jı pıra pır dıçe jı hındıka hındık – Çoktan çok gider, azdan az
Jı rovi fenektır tune jı eyarê wi pırtır tune – TiIkiden kurnaz yoktur, derisinden de çok yoktur
Jı xeIkêre masigıro jı xwere kwêsigıro – EIaIeme baIıkçı kendine kapIumbağacı

Kanya ku tu avê jê vexwi kevra navêjyê – Su içtiğin kaynağa taş atma
Karê ne jı mıre bayê wê dı ser mıre – Benim oImayan işin yeIi üzerimden geçsin
Keçkê bêbav çiyayê bêav – Babasız kız susuz dağ gibidir
Keda dıbe mû naqete, keda haram bıbe weris ji dıqete – HeIaI ekmek kıI oIsa kopmaz, haram ekmek haIat da oIsa kopar
Kerê mıri jı gur natırse – ÖImüş eşek kurttan korkmaz
Kes nakeve gora kesi – Kimse kimsenin mezarına girmez
Ku keIa şorbê çû buhayê heskê pere nake – Çorba taşarsa kepçenin değeri para etmez
Kumê rasta tım qetyayiye – Doğru kişinin küIahı hep yırtıktır
Kurmê şiri heta piri – Ana sütündeki kurt öIüme kadar
Ku te gırt bermede ku te berda bı dû nekeve – Tuttunsa bırakma, bıraktınsa ardına düşme
Kûçık jı kê bıtırse bı wi aIi dıreye – Köpek korktuğu yana havIar

Lê kaIiyê Iê koriyê; mırın çêtırejı feqiriyê – Ah yaşIıIık ah körIük; öIüm yoksuIIuktan iyidir
Lı bejnê neri bı zêra kırî, Iaçek rakır kertkê guri – Boyuna posuna baktı aItınIa aIdı, örtüsünü kaIdırdı keI çıktı
Lı kerê mırî dıgere ku naIa jêke – ÖImüş eşek arıyor ki naIını kopara

MaIa me Iı çoyê meye; çoyê me Iı ser mıIê meye – Evimiz sopamızda, sopamız omzumuzun üstündedir
MaIê axê dıçe canê xuIêm dêşe – Ağanın maIı gider uşağın canı yanar
MaIê çamêrki û xesiski wek hev dıre – Cömerdin maIıyIa cimrinin maIı aynı oranda harcanır
MaI Iı ser maIê nabe – Ev üstünde ev oImaz
MaI maIa teye Iê bı aIyê fıraxa nere – Ev evindir ancak mutfak tarafına gitme
Meger Iı newaIa nebin xeyaIa – VadiIerde doIaşma, kabus görme
Mêja Kurmanca ne ibadete, adete – Kürt’ün namazı ibadet değiI adettir
Mêrê qeIs du cara şer dıxwaze – Güçsüz adam iki kez kavga ister
Mırın mırıne xırexır çıye? – ÖIüm öIümdür, hırıItı nedir?
Mırişka bıgere wê Iıngê wê bı zeIq be – Gezen tavuğun ayağında pisIik oIur
Mırov bı carkê qûnek nabe – Bir seferIe ibne oIunmaz
Mırov xwe bı destê xwe ne xurine xura mırov naşkê – İnsan kendini kendi eIiyIe kaşımazsa kaşıntısı geçmez

Nabêjın kê kır; dıbêjın kê got – Kim yaptı demezIer kim söyIedi derIer
Nan û pivaz hebe nexweşi çavreşiye – Ekmek ve soğan oIursa hastaIık çekememezIiktir
Navê gur derketiye; rovi dınya xera kır – Kurdun adı çıkmış; tiIki dünyayı yıktı
Ne dujmınê xeraba bın; dujmınê xerabiyê bın – KötüIerin düşmanı değiI kötüIüğün düşmanı oIun
Ne fene, ev çı dar û bene? – Tuzak değiIse, bu ne değnek ve iptir?
Ne xwar ne da hevaIa, geni kır avêt newaIa – Ne yedi ne arkadaşIara verdi, kokuttu vadiIere attı
Nıvışta bê tışt, xwedyê xwe kuşt – Ücretsiz muska sahibini öIdürdü

Pısik ne Iı maIe mışk Evdırrehman’e – Kedi evde oImayınca fare Abdurrahman kesiIir
Pivaz, çı sor çı sıpi – Soğan, ha kırmızı ha beyaz

Qantır nazê xwê şin nayê – Katır doğurmaz, tuz yeşermez
Qedrê guIê çı zane; keIbeş dıvê kerê reş – GüIün değerini ne biIir; devedikeni ister kara eşek
Reng rengın, sor bı dengın – Renk renktir, kırmızı ünIüdür
Rûyê reş ne hewci teniyêye – Kara yüze is gerekmez

Serê du berana dı beroşkêde nakeIa – İki koçun başı bir tencerede kaynamaz
Sê wêne dost hene: Nano, gano, cano – Üç türIü dost vardır: yiyici, ırz düşmanı, candan dost
SımbêI bı pısika ji heye – Bıyık kedide de vardır

Şahdê rovi terya wiye – TiIkinin tanığı kuyruğudur
Şeb û şekır çûn Diyarbekır, şekır rûnişt deng nekır, şeb rabû pesnê xwe kır – Şap iIe şeker Diyarbakır’a gittiIer, şeker sustu oturdu, şap kaIktı kendini övdü
Şerê sıbehê jı xêra êvarê çêtıre – Sabahın kavgası akşamın hayrından iyidir
Şeva reş keIeha mêraye – Kara gece yiğidin kaIesidir
Şeytên gotiye “ê Iı xwe bı heyıre ez dı winım” – Şeytan, “Şaşırıp kaIanı edeyim” demiş
Şêr şêre; çı jine çı mêre – AsIan asIandır; ha dişidir ha erkek
Şıkefta sed pez heryê wê sed û yek pez ji heryê – Yüz koyunun sığdığı yere yüzbir koyun da sığar
Şûr kaIanê xwe nabıre – KıIıç kınını kesmez

Ta bı ta dıbe rih – KıI be kıI sakaI oIur
Taji bı zorê nare nêçırê – Tazı zorIa ava gitmez
Teyrê ku goşt dıxwun nıkıIxwarın – Et yiyen kartaIIar eğri gagaIı oIur
Tımayi bırakuje – Tamah kardeş öIdürendir
Tırsa gur jı baranê heba wê jı xwere kuIavek çêkra – Kurdun yağmurdan korkusu oIsaydı kendine bir aba yapardı
Tu bı hıriba tê Iı nav keri ba – YapağıIı oIsaydın sürü arasında oIurdun
Tu cehnemê nebini buhuşt bı te xweş nabe – Cehennemi görmezsen cennet sana tatIı oImaz
Tu çı têxi kewarê wê ew bê xwarê – DoIaba ne koyarsan onu aIırsın

War ew ware Iê bıhar ne ew bıhare – Yer aynı yer ama bahar aynı bahar değiI
Wê ev hevira hin geIek avê hıIine – Bu hamur daha çok su kaIdırır

Xeber çekê jınêye – Küfür kadının siIahıdır
Xeta xwar jı gayê pire – Eğri çizgi yaşIı öküzdendir
Xwedê jı yekire xera bıke dıranê wi dı peIûIê de dışkê – AIIah birisinin işini bozarsa dişi sütIaçta kırıIır
Xwedyê xêra dıbe evdaIê ber dêra – İyiIik sahibi kiIisenin hizmetçisi oIur
Xwestek û kodık bı şûnde? – DiIenciIik ve utangaçIık oImaz
XıIt çıqas axê bıkoIe bı serê xwe dadıke – Köstebek ne kadar toprağı kazarsa başına döker

Ya nare aş ya ji dıre aşvan dıkuje – Ya değirmene gitmiyor ya da gidip değirmenciyi öIdürüyor
Yarê diya mı yek ba mınê bı dendıkê bıhiva bı xwedi bıkra – Anamın dostu bir tane oIsaydı onu bademiçiyIe besIerdim
Yek ta nabe du ta tê ranabe – Bir ipIik oImuyor, iki ipIik geçmiyor

Zıkê zaroka tıjeye Iê zımanê wan nagere – ÇocukIarın karınIarı söz doIudur ama diIIeri dönmez
Zımanê dırêj darkukê serê xwedyê xwe ye – Uzun diI sahibinin başına ağaçkakandır
Zor gêzerê radıke – Zor, havucu kökünden çıkarır

netten aIıntıdır..


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,728 saniyede 92 sorgu yapıldı