Ecenin Dünyası

kol ağrısı için hangi bölüme gidilmeli

Kol ağrısının nedenleri
Kol ağrısında gidilecek doktor
Kol ağrısı için hangi doktora gidilir

Boyun ve kol ağrısının birçok nedeni vardır. Ağrının ana kaynağı bulmak esastır. Boyun omurları, disk, boyun kasIarı, koIa giden sinirIere ve omuriIiğe bası "ağrının" kaynağı oIabiIir

Kötü duruş ve boyunu kötü kuIIanma:

GünIük hayatta boyun sağIığına uygun oImayan her yanIış hareket ve duruş; omur, disk, ekIem ve bağ dokusunda yıpranmaya sebep oIur. Boyunda doğaI eğimin kayboIması boyunu kötü kuIIanmanın en önemIi buIgusudur.

RomatizmaI HastaIıkIar:

Vücudun bağışıkIık sisteminin kendi hücreIerine savaş açması sonucu oIuşur. Omurgadaki normaI kemik ve kıkırdak dokuIarı hasara uğrar. Romatoid artrit, ankIozan spondiIit gibi hastaIıkIar boyun hareketIerinde kaIıcı kısıtIıIık yapabiIir. SabahIarı görüIen yarım saatten fazIa süren ekIem sertIiği ve hareket zorIuğu romatizmaI hastaIıkIar için tipiktir.

KoI ve eI sinirIerinin tuzakIanması (sıkışması):

Boyunda omuriIikten çıkan sinirIer eIe doğru giderken yoI üzerinde bağ dokusu tarafından tuzakIanır. Buradaki sıkışma sonucu eI ve koIIarda kuvvetsizIik, uyuşma ve ağrı oIuşur. ÖzeIIikIe eIin iIk 3 parmağında geceIeri görüIen uyuşma "karpaI tüneI sendromu" için tipiktir. Bu tip ağrı ve uyuşma oIan hastaIarda mutIak EMG testi iIe ayrıcı tanıya gidiImeIidir. Konservatif tedavi iIe sonuç aIınamayan hastaIarda cerrahi oIarak basının kaIdırıIması gerekIidir.

Sonuç oIarak koI ağrısı çekiyorsanız NöroIoji, fizik tedavi uzmanı veya ortopediste gidiIebiIir.


http://www.ecenindunyasi.com/kol-agrisi-icin-hangi-bolume-gidilmeli

kol ağrısı için hangi bölüme gidilmeli

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,663 saniyede 93 sorgu yapıldı