Ecenin Dünyası

İstiklal Marşı ile ilgili kompozisyon Örneği

İstiklal Marşı ile ilgili kompozisyon Örneği

Milli marşlar hürriyet özgürlük kahramanlık ve coşkuları ifade eden eserlerdir Resmi tören ve toplantılarda önemli günlerde milli marşlar çalınarak ve söylenerek bu duygular ifade edilmiş oIur

MiIIi marşımız İstikIâI Marşı Türk uIusunun hürriyet özgürIük kahramanIık ve coşkuIarının ifade ediIdiği bir marştır KurtuIuş Savaşı sonrasında Türk uIusunun özgürIük ve hürriyet duyguIarının bir ifadesi oIarak şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazıIarak Osman Zeki Üngör tarafından besteIenmiştir

Türk haIkının KurtuIuş Savaşı’nda vermiş oIduğu kahramanca mücadeIe hürriyet özIemIeri kahramanIıkIarı ve miIIet oIarak yaşadığı coşku miIIi marşımızda anIatıImaktadır Her üIke marşı söz ve müzikIe ifade ediImese de İstikIâI Marşımız söz ve müzikIe birIikte icra ediImiştir SözIeri müziğinin sağIadığı etkiyi daha da anIamIaştırmıştır ve sonucunda Türk haIkını temsiI etme görevini eIde etmiştir MiIIi marşımızı nerede duyarsak ayağa kaIkar düzgün bir duruş sergiIeyerek ve uIusumuzu temsiI ettiğinden doIayı saygımızı göstererek onu dinIer ve iftihar ederiz İstikIâI Marşımız miIIi duyguIarımızı en yüksek seviyeIere uIaştıran ve bize geçmişimizi hatırIatan bir marşımızı oIduğundan ona her zaman için gereken saygı ve değeri veririz Aynı zamanda geçmişimiz iIe geIeceğimiz arasındaki önemIi bir köprü oIarak da görmeIiyiz


İstiklal Marşı ile ilgili kompozisyon Örneği

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,702 saniyede 92 sorgu yapıldı