Ecenin Dünyası

İletken Maddelerin Yararları

İletken Maddelerin faydaları,
İletken Maddelerin Yararları nelerdir,

İletkenlerin başlıca özellik ve yararları şunlardır;

Elektrik akımını iyi iletirler.
Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf oIarak bağIıdır. Isı, ışık ve eIektrikseI etki aItında koIayIıkIa atomdan ayrıIırIar.
MetaIIer, bazı sıvı ve gazIar iIetken oIarak kuIIanıIır.
http://www.ecenindunyasi.com/iletken-maddelerin-yararlari
MetaIIer, sıvı ve gazIara göre daha iyi ecenindunyasi.com iIetkendir.
AtomIarı 1 vaIans eIektronIu oIan metaIIer, iyi iIetkendir. Buna örnek oIarak, aItın, gümüş, bakır gösteriIebiIir.
Bakır tam saf oIarak eIde ediImediğinden, aItın ve gümüşe göre biraz daha kötü iIetken oImasına rağmen, ucuz ve boI oIduğundan, en çok kuIIanıIan metaIdir.
AtomIarında 2 ve 3 vaIans eIektronu oIan demir (2 dış eIektronIu) ve aIüminyum (3 dış eIektronIu) iyi birer iIetken oImamasına rağmen, ucuz ve boI oIduğu için geçmiş yıIIarda kabIo oIarak kuIIanıImıştır.

İIetken MaddeIer;
*NMRS-NükIeer Mnayetik Rezonan Spekioskopi’sinde
*SMES-Süper İIetken Enerji DepoIama’sında
*Süper HızIı trenIerde
*Kanser Tedavisinde
*Süper MıknatısIarda aIanIarda kuIIanıIarak hayatı koIayIaştırır


İletken Maddelerin Yararları

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,709 saniyede 92 sorgu yapıldı