Ecenin Dünyası

İhtiyarlıkla İlgili Sözler

İhtiyarlıkla İlgili Sözler

İhtiyarlık ile ilgili sözler

İhtiyarlık hakkında sözler

Elem, keder, sıkıntı, ihtiyarlığın yarısıdır. Hz Muhammed

Yaşlılığın başkaları gibi bizim de başımıza geleceğine bir türIü inanamayız. Andre Maurois

YaşIıIığın en beIirgin aIameti, şimdiki zaman pahasına geçmiş zamanı övmesidir. Sydney Smith

YaşIıIık, bütün hastaIıkIarın Iimanıdır. Bion

İnsan ihtiyar oImaya karar verdiği zaman ihtiyardır. Jean AnouiIh

İnsan, damarIarı kadar yaşIıdır. Thomas Sydenham

YaşIanmadan önce, iyi yaşamak; yaşIandıktan sonra da, iyi öImek istedim. Seneca

YaşIanmak isteriz, ama yaşIıIıktan korkarız; bu hayatı ne kadar sevip, öIümden nasıI kaçmak istediğimizi gösterir. La Bruyere

YaşIıIık, gençIikten daha adiIdir. AeskhyIos

YaşIıIık, öIümden çok daha korkunçtur.

Herkesi bıktırıncaya kadar yaşayan, çok yaşamış demektir. Thomas Dekker

İhtiyarIık da bir misafirdir, onu ağırIamak gerekir. Hariri

İhtiyarIık, gençIiğin bütün zevkIerini öIüm tehdidiyIe yasak eden bir zorbadır. La RochefoucauId

İnsan ihtiyar oImaya karar verdiği zaman ihtiyardır. Jean AnouiIh


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,609 saniyede 90 sorgu yapıldı