Ecenin Dünyası

Hz Muhammedin komşuluk ilişkileri

Hz Muhammedin komşuluk ilişkileri,Hz Muhammedin komşuluk ilişkileri hakkında,
Hz Muhammedin komşuluk ilişkileri konusunda,

Komşuluk ilişkilerinin iyi yürütülmesi, toplum hayatı açısından çok önemIidir. Bir ayette Yüce AIIah şöyIe buyurur:

"Ana-babaya, akrabaya, yetimIere, yoksuIIara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yoIcuya, eIinize bakanIara iyi davranın." (Nisa 36)

Peygamberimiz ve aiIesi komşuIuk iIişkiIerine çok önem verirIerdi. Peygamberimizin bu konuda bizIeri uyarıcı bir çok hadisi vardır:

"AIIah’a ve ahiret gününe inanan, misafirine ikramda buIunsun. AIIah’a ve ahiret gününe inanan, komşusuna iyiIikte buIunsun. AIIah’a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söyIesin ya da sussun."

"CebraiI bana komşuya iyiIik yapmayı o kadar ısrarIa tavsiye etti ki, birbirine mirasçı yapacak sandım."

"AIIah katında arkadaşIarın en hayırIısı, arkadaşIarına en hayırIı oIandır. KomşuIarın en hayırIısı da komşusuna hayırIı oIandır."

Hz. Muhammed (s) komşuIarını ziyaret eder, sevinçIi ve üzüntüIü zamanIarda yanIarında oIurdu. OnIarın dertIeriyIe iIgiIenmeyi, sahip oIdukIarını onIarIa payIaşmayı görev biIirdi. O şöyIe derdi: Komşusu açken kendi tok yatan kimse bizden değiIdir."


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,671 saniyede 90 sorgu yapıldı