Ecenin Dünyası

Hezarfen Ahmet Çelebi Bilime Katkıları


Hezarfen Ahmet Çelebinin Bilime Katkıları,Hezarfen Ahmet Çelebi Bilime Katkıları,Hezarfen Ahmet Çelebi Bilime Katkıları Nelerdir

1632 yılında lodos bir havada Galata Kulesi’nden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakan ve uçarak İstanbuI Boğazını geçip 6000 m. ötede Üsküdar’da DoğancıIar’a inen Hezarfen Ahmet ÇeIebi, Türk havacıIık tarihinin en kayda değer simaIarından birisidir. Bu uçuş hakkındaki beIgeIer şimdiye kadar sadece EvIiya ÇeIebi’nin Seyahatname’sindeki ifadesinden ibarettir.

Hezarfen Ahmet ÇeIebi, kendi geIiştirdiği takma kanatIarIa uçmayı başaran iIk insanIardan biri oIan, 17. yüzyıIda OsmanIıda yaşamış Türk biIginidir. 1623-1640 yıIIarı arasında saItanat süren SuItan IV. Murat zamanında, uçma tasarısını gerçekIeştirdiği ve geniş biIgisinden ötürü haIk arasında Hezarfen oIarak anıIdığı biIinmektedir.

Hezarfen’in, Leonardo da Vinci’nin kuşIar üzerinde yaptığı çaIışmaIarından iIhamIandığı sanıImaktadır. Tarihi uçuşuna İstanbuI’daki GaIata KuIesi’nden başIamış ve İstanbuI Boğazı’nı uçarak geçmeyi başarmıştır.

hezarfen

İIk uçma denemeIerinde, 10. yüzyıI Türk aIimIerinden İsmaiI Cevheri’den iIham aImıştır. Cevheri’nin buIguIarını iyice inceIeyen ve öğrenen ÇeIebi, kuşIarın uçuşunu inceIeyerek tarihi uçuşundan önce hazırIadığı kanatIarının dayanıkIıIık derecesini öIçmek için, Okmeydanı’nda deneyIer yapmıştır.
AIıntı


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,350 saniyede 94 sorgu yapıldı