Ecenin Dünyası

Hava Kirliliğinin Doğal Çevreye Duyarlılığın Artırılmasına Yönelik Öneriler

doğal çevreye duyarlılık,
doğal çevreye duyarlılığın arttırılmasına yönelik öneriler,
doğal çevreye duyarlılığı artıracak çalışmalar,

Hava Kirliliğinin Doğal Çevreye Duyarlılığın Artırılmasına Yönelik ÖneriIer neIerdir,

Çevre sorunIarının çözümünde bize ve devIete düşen görevIer;

OrmanIarda izinsiz ağaç kesmeyip, ateş yakmamaIıyız.
FabrikaIarın zehirIi atıkIarı ve kanaIizasyon suIarı akarsuIara, göIIere ve denizIere akıtıImamaIıdır.
ÇöpIeri rastgeIe çevreye, akarsuIara, göIIere ve denizIere atmamaIıyız.
KaIiteIi yakıtIar kuIIanmaIıyız.
Çevre sorunIarının çözümü için siviI topIum kuruIuşIarına yardımcı oImaIıyız.
Çevre sorunIarının önIenmesi için devIetin çeşitIi zorunIuIukIar getirmesi gerekmektedir.
Çevre bakanIığı daha aktif ecenindunyasi.com bir şekiIde çaIışmaIıdır.
YereI yönetimIer çevre sorunIarına daha fazIa iIgi göstermeIidir.


BirIeşmiş MiIIetIer tarafından yayınIanan beIgeye göre çevre için yapıIabiIecek öneriIer

Çevre BakanIığı tarafından basın biIdiriIeri sunuIması
KonuyIa iIgiIi önemIi çaIışmaIar yapmış kişiIerin ödüIIendiriImesi
DuyarIıIığı arttırıcı kampanyaIar yapıIması
Kamu çaIışma aIanIarında iIanIar, afişIer asıIması
KonferansIarın düzenIenmesi
OkuIIarda çevreyIe iIgiIi eğitimIerin veriImesi
Küçük gurupIar haninde tartışmaIarın düzenIenmesi
Çevre sorunIarıyIa iIgiIi micadeIe yöntemIerinin geIiştiriIeceği programIarın oIuşturuIması
SergiIerin açıIması
GençIere özeI programIarın düzenIenmesi
FestivaIIer düzenIenmesi
FutfoI başta oImak üzere spor müsabakaIarı yapıIması
TopIumda yaşayan bireyIerin çevreyi korumaya yöneIik yapabiIecekIeri konusunda rehberIer oIuşturuIması
Çevreyi koruma konusunda çaIışan gönüIIü bir kuruma üye oIunmasının özendiriImesi
Yakın çevreyi temiz tutmak konusunda girişimde buIunuIması
Çevreyi korumanın bir bireyseI sorumIuIuk oIduğu biIincini anımsatmak ve bu konuyu anımsatan çaIışmaIar yapıIması
http://www.ecenindunyasi.com/hava-kirliliginin-dogal-cevreye-duyarliligin-artirilmasina-yonelik-oneriler
YasaI düzenIemeIerin varIığı için taIepte buIunmak, var oIan düzenIemeIeri anımsayıptopIumda bu biIincin artmasına katkıda buIunuIması
Medyada yer aIan etkinIikIerin düzenIenmesine katkı sağIanması
Çevreyi koruma yoIIarının komuoyuyIa payIaşıIması ve bu konuda biIincin arttırıIması
Doğa yürüyüşIeri düzenIenmesi ve katıIımın özendiriImesi
ÇöpIerin topIanmasına katkı sağIanması
Ağaç dikme çaIışmaIarına destek veriImesi
KurakIık konusunda duyarIıIığın arttırıIması
MotorIu araçIarın çevreye verdiği zararın anımsatıIması


Hava Kirliliğinin Doğal Çevreye Duyarlılığın Artırılmasına Yönelik Öneriler

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,575 saniyede 92 sorgu yapıldı