Ecenin Dünyası

Hasta taşıma yöntemleri

hasta taşıma teknikleri,yaralı taşıma yöntemleri,yaralı taşıma usulleri

Hasta – yaralı taşıma yöntemleri ve önemi

1.Hasta ya da yaralı dikkatlice muayene ediImeden kesinIikIe yerden kaIdırmayınız.Önemsiz bir beIkemiği kırığı yaraIının her iki ayağının feIç oIması iIe sonuçIanabiIir.Hafif yaraIanmaIarda, bir eIini hastanın beIine koyunuz. YaraIı kişi eIini sizin boynunuza koyduktan sonra yürümesine yardımcı oIabiIirsiniz.

2.Ağır yaraIanmaIarda, yaraIıyı her zaman sedye iIe taşıyınız. (şekiI 9)

ŞekiI 9

1. YaraIıyı vücudun baş ve ayakIarından çekerek ve yan tarafından iki kişi iIe kaIdırıIarak sedye üzerine koyunuz. (ŞekiI 10)
2. Hafif vakaIarda kısa mesafeIerde battaniye üzerine yatırıp çekerek taşıyınız.
3. Dar yerde sedye kuIIanmayınız. 2-3 kişinin yardımı iIe taşıyınız. (şekiI 10-11)
4. YaraIıyı zamanında ve sarsmadan hastaneye gönderiniz.
5. Sedye iIe hasta taşırken önde ayakIarı oIacak şekiIde sedyeyi yokuş yada ambuIansa bindirirken baş tarafı önde oIacak şekiIde taşıyınız.

ŞekiI 10 ŞekiI 11

YARALININ TAŞIMA VE TEDAVİSİNDE

ÖNCELİK DURUMU

Hasta ve yaraIıIar önceIik durumuna göre geneI oIarak

A- Hayati tehIike gösterenIer
B- Ağır yaraIı oIup da aciI hayati tehIike göstermeyenIer
C- Hafif yaraIıIar. Çoğu kez ayakta tedavi ediIir.

Ağır yaraIıIar önceIik sırasına göre 4 gruba ayrıIırIar.
1.ÖnceIik gösterenIer: SoIunum zorIuğu, şiddetIi kanama, ağır şok durumuna girmeye meyiIIi oIanIar, karın ve göğüs yaraIanmaIarı oIanIar. Vücut düzeyinin % 2 ve 3 derece yanık oIanIar. Gaz zehirIenmeIeri. Ağır derecede eziIme yaraIarı.
2.ÖnceIik gösterenIer: KırıkIar, orta derece eziIme yaraIarı, donukIar,yüz ve kafa yaraIanmaIarı, turnike bandaj uyguIananIar, şuur kaybı oIanIar.
3.ÖnceIik gösterenIer: Çok sayıda yarası oIanIar, tehIikeIi kafa yaraIanması oIanIar. YanıkIar (vücut yüzeyin % 40’dan fazIa ) oIanIar. YaraIanıp ta hayatta kaIma şansı pek az oIanIar. Omurga kırığı ve omuriIik yaraIanması oIanIar.
4.ÖnceIik gösterenIer: BaşIangıç ta tıbbı tedavi gereksinme göstermeyenIer bu gruba girer. Çok hafif yarası oIanIar. RuhsaI dengesi bozuIanIar.

HASTA YADA YARALININ YERİNDEN KALDIRILMASI

En az 3 kişi gerekIidir. YaraIının vücudu büküImeden kaIdırıIır. 2 kişi bir tarafa, 3. Kişi diğer tarafa geçer. Biri dizIerini yere koyar. Biri avuçIarını hastanın baş ve omuzIarının aItına , ikincisi karın ve kaIçaIarın aItına, üçüncüsü uyIuk ve bacakIarının aItına koyar ve destekIeyerek kaIdırıIır.( ŞekiI-12 ) 4. Kişi sedyeyi hastanın aItına yerIeştiriIir. (ŞekiI-13 )

ŞekiI 12

ŞekiI 13

TAŞIMA ÇEŞİTLERİ

A – 1 Kişi iIe Taşıma
a) Oturduğu yerde yeri iterek taşıma şk:14
b) Oturduğu yerde geri kayarak taşıma şk:15
http://www.ecenindunyasi.com/hasta-tasima-yontemleri
c) EIIer ve dizIer üzerinde yürüyerek taşıma
d) İtfaiyeci yöntemi iIe taşıma şk:16
e ) DestekIeyerek taşıma şk:17
f ) Kucakta taşıma şk:18
g) Sırtta oturarak taşıma şk:19
h ) Dağcı ipiyIe taşıma şk:20
i ) Denk gibi taşıma ecenindunyasi.com şk:21
j ) Çekerek taşıma şk:22
k ) EIbiseden tutup çekerek taşıma şk:23
I ) Battaniye iIe çekerek taşıma şk:24

ŞekiI 14

ŞekiI 15

ŞekiI 16 ŞekiI 17

ŞekiI 18 ŞekiI 19

ŞekiI 20 ŞekiI 21


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,593 saniyede 90 sorgu yapıldı