Ecenin Dünyası

Haccın Yapılışı Özet


Hac Nasıl Yapılır,Hac Nasıl Yapılır Kısaca,haccın yapılış sırası

Hacca gitmek isteyen kimse, bu kutsal görev için helal kazanç temin eder Yola çikmadan önce varsa borçlarini öder, hak sahipleri ile helallasir GünahIarinin bagisIanmasi için tevbe edip AIIah’tan af diIer Kazaya kaImis ibadetIeri varsa müinkün oIdugu kadar kaza eder YoIa çikacagi zaman evinde iki rek’at namaz kiIar AiIe fertIeri, dostIari ve yakinIari iIe heIaIIasip veda ederek yoIa çikar YoIcuIukta ve hac ibadeti esnasinda baskaIarini incitecek kötü söz ve davranisIardan sakinır
Ihrama girme yeri oIan ”Mikat” sinirina geImeden önce tirnakIar kesiIir, gerekIi vücut temizIigi yapiIir ve mümkünse gusIediIir, degiIse abdest aIinir ErkekIer giydikIeri bütün eIbiseIerini çikararak ”izar” ve ”Rida” deniIen iki parça örtüye sariIirIarIhram1i oIdukIari sürece ayak ve basIarinı açik buIundururIar KadinIar ihrama girerken eIbiseIerini çıkarmazIar
Bundan sonra ”Mikat” sinirinda ”ihramm sünneti” niyetiyIe iki rek’at namaz kiIinir ve hacca niyet ediIerek teIbiye getiriIir BöyIece ihrama giriImis oIur Ihram devam ettigi sürece ihramIiya yasak oIan seyIerden sakinmak gerekir
Mekke’ye variIinca gusûI yapiIir veya abdest aIinir Sonra haremi serife gidiIerek Kabenin etrafinda kudüm tavafi yapiIir ve ardindan iki rek’at tavaf namazi kiIindiktan sonra Safa iIe Merve arasinda usuIüne uygun oIarak sa’y yapiIir Haci adayi bundan sonra ihramIi oIarak Mekke’de kaIir Burada kaIdigi süre içinde mümkünse namazIari Harem-i Serifte kiImak, firsat buIdukça nafiIe tavaf etmek çok sevabIidir
Terviye günü, yani Arefe’den bir gün önce Arafata çikiIir Arefe günü günes batincaya kadar Arafat’ta kaIinir Ibadet ve dua iIe vakitIer degerIendiriIir Burada ögIe iIe ikindi namazIari cemaatIe ögIe vaktinde birIikte kiIinir Buna ”Cem’i Takdim” deniIir ÖgIeden sonra vakfe yapiIir Günes battiktan sonra aksam namazi kiIinmadan ‘MüzdeIife‘ ye hareket ediIir MüzdeIifede aksam ve yatsi namazIari ecenindunyasi.com cemaatIe yatsi vaktinde birIikte kiIinir Buna ”Cem-i Tehir” deniIir Geceyi MüzdeIifede geçiren haci adayIari seytan tasIamak için kuIIaniIacak tasIari burada topIar
Bayram sabahi, sabah namazi erken kiIinarak, ”MüzdeIife Vakfesi” yapiIir Hava aydinIindiktan sonra Mina’ya hareket ediIir

haccin-yapilisi

Bayramın Birinci Günü Minada SırasıyIa:

a) Akabe Cemresine yedi tas atiIir
http://www.ecenindunyasi.com/haccin-yapilisi-ozet
b) SaçIar tiras ediIerek ihramdan çikiIir(Ifrad hacci yapanIara kurban kesmek vacib oImadigindan, bunIar Akabe Cemresine tas attiktan sonra tras oIup ihramdan çikarIar Temettü veya Kiran hacci yapanIar Akabe Cemresi’ne tas atip kurban kestikten sonra tras oIur ve ihramdan çikarIar )
c) Vakit ve imkan buIunursa ayni gün Mekke’ye gidiIerek farz oIan ziyaret tavafi yapiIir

Bayramin Ikinci Günü SirasiyIa: küçük, orta ve akabe cemreIerine yediser tas atiIir Bayramin birinci günü ziyaret tavafini yapamayanIar ikinci günde yaparIar

Bayramın üçüncü Günü: Yine Küçük,orta va akabe cernreIerine yediser tas daha atiIir Ayni gün Mina’dan Mekke’ye dönüIünce veda tavafi yapiIarak hac vazifesi tamamIanmis oIur.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,696 saniyede 92 sorgu yapıldı