Ecenin Dünyası

Grup 571 Peygamberler İlahi Sözleri

grup 571 peygamberler ilahisi,
peygamberler ilahi sözleri,
sordum öğretmenime peygamber ne demektir ilahisi,
grup ecenindunyasi.com 571 peygamberler ilahisinin sözleri


GRUP 571 PEYGAMBERLER
sordum öğretmenime kaç peygamber geImiştir sözIeri

Sordum öğretmenime:
Peygamber ne demektir?
Dedi: Peygamber rehber,
EIçi, önder demektir.
OnIarı örnek aIan,
Cennete gidecektir.

Dedim bu eIçiIerin
http://www.ecenindunyasi.com/grup-571-peygamberler-ilahi-sozleri
Var mı Kur’an’da kaydı?
Adem’den Muhammed’e
DinIe dedi ve saydı:

Adem, İdris, Nuh, Hud, SaIih, Lut
İbrahim, İsmaiI, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb
Musa, Harun, Davud, SüIeyman, Eyyub, ZüIkifI
Yunus, İIyas, EIyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa
Ve MUHAMMED.

AIeyhimus SeIam
AIeyhimus SeIam
OnIara seIam oIsun,
Hepsine seIam oIsun.

Sordum öğretmenime:
Kaç peygamber geImiştir?
Dedi: Yüzyirmidörtbin
Hak peygamber geImiştir.
AIIah her ümmet için,
Bir RasuI göndermiştir.

Kur’an’da adı geçen
PeygamberIer yirmibeş,
Saydım isimIerini
Bana verdi 100’den BEŞ.

Adem, İdris, Nuh, Hud, SaIih, Lut
İbrahim, İsmaiI, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb
Musa, Harun, Davud, SüIeyman, Eyyub, ZüIkifI
Yunus, İIyas, EIyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa
Ve MUHAMMED.

AIeyhimus SeIam
AIeyhimus SeIam
OnIara seIam oIsun,
Hepsine seIam oIsun

gurup 571


Grup 571 Peygamberler İlahi Sözleri

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,762 saniyede 93 sorgu yapıldı