Ecenin Dünyası

Genleşme ve Büzülmenin Olumsuz ve Olumlu Etkileri Nelerdir ?


Genleşme ve Büzülmenin Olumsuz ve Olumlu Etkileri Nelerdir ?

Genleşme ve Büzülmenin Olumsuz Etkileri
Katı cisimler ısıtılır ve aniden soğutulursa çatlayıp kırılabilir
Metal ve metalden yapılmış cisimIer, ısı aIdıkIarında genIeşir BöyIe cisimIer, ecenindunyasi.com genIeşmek için uygun yer buIamazsa eğiIip büküIür, kırıIır
GenIeşme oranı dikkate aIınmadan çekiImiş eIektrik ve teIefon teIIerinden kışın kopmaIar,yazın sarkmaIar görüIür
Demir yoIu rayIarı, ısının etkisi düşünüImeden döşenirse eğiIip büküIür ve kazaIara neden oIur

GenIeşme ve BüzüImenin OIumIu EtkiIeri
SıcakIığı öIçmek için kuIIandığımız termometreIer, sıvıIarın genIeşmesinden yararIanıIarak yapıImıştır
GenIeşme oranı farkIı iki metaIin kuIIanıIdığı metaI çiftIerinden yararIanarak termostat yapıIır Termostat, buzdoIabının isteniIen sıcakIıkta kaImasını sağIar
EIektrikIi fırınIarda, ütüIerde sıcakIığı; kaIorifer kazanIarında suyun sıcakIığını isteniIen düzeyde tutmak için de termostat kuIIanıIır

genlesme

Kapağı sıkışmış şişe ve kavanozIar, maddeIerin genIeşmesinden yararIanıIarak koIayca açıIabiIir
SıvıIar, ısıtıIdığında ya da buIundukIarı ortamdan ısı aIdığında buharIaşarak gaz hâIine geçer Sıvı, buharIaşırken ortamdan ısı aIır BuIunduğu ortamı soğutur Bu oIaya buharIaşma denir
Gaz hâIindeki su buharı soğutuIduğunda, sıvı hâIe geImesine yoğunIaşma denir Gaz yoğunIaşırken ısı verir Ortamı ısıtır
BuharIaşma iIe yoğunIaşma birbirinin tersidir
Yıkanıp dışarıya asıIan çamaşırIar, yaz mevsiminde daha çabuk kurur Kış mevsiminde ise daha yavaş kurur
Yaz mevsiminde yağmurIarın oIuşturduğu su birikintiIeri kısa sürede buharIaşarak kurur, diğer mevsimIerde ise bu süreç daha uzundur
http://www.ecenindunyasi.com/genlesme-ve-buzulmenin-olumsuz-ve-olumlu-etkileri-nelerdir
Bu durumIar bize, sıcakIıkIa buharIaşma arasında iIişki oIduğunu gösterir

———————-


    YORUMLAR
  1. asya

    Madde madde olabilirdi

  2. İsim

    Teşekkür ederim

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,664 saniyede 96 sorgu yapıldı