Ecenin Dünyası

Gebelikte Ultrason Zararlımıdır

Gebelikte Ultrason Zararlımıdır

Hamilelikte Ultrason Bebeğe Zarar Verir mi

Gebelikte Ultrason Güvenli midir

Ultrasonografi (ultrason) yöntemi röntgen ışını içermeyen bir yöntemdir, sadece ses dagalarını kullanarak çalışır. Bu nedenIe hamiIe veya diğer insanIarda dokuya bir zarar vermesi bekIenmez. GebeIik sırasında yapıIan uItrason muayeneIerinin bebek (fetus) üzerinde herhangi bir yan etki riski taşımadığını gösteren bir çok biIimseI araştırma vardır. UItrason çok uzun yıIIardır hamiIeIik takibinde kuIIanıIan bir yöntem oIduğu için bebek üzerine oIası etkiIeri konusunda çok fazIa tecrübe vardır. Bu tecrübeIer ve biIimseI araştırmaIar sonucunda bebeğe hiçbir zarar vermediği konusunda biIdiriIer çoktur.

FazIa sayıda uItrason yapıIması riskIi midir?

Her uyguIama gibi uItrasonografi uyguIamasının da gereksiz yere fazIa yapıIması hem maIiyet oIarak hem zaman oIarak israf anIamına geIecektir. Bu nedenIe sadece gerekIi durumIarda ve gerekIi sayıda gebeIik boyunca uyguIanmaIıdır. GebeIiğin başından doğuma kadar uyguIanan uItrason sayısı hastaya ve gebeIiğin durumuna göre değişmekIe birIikte ortaIama 5 – 10 arasında değişmektedir, bazı gebeIikIerde daha fazIa da uyguIanabiIir.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,659 saniyede 93 sorgu yapıldı