Ecenin Dünyası

Galileo Galilei Hakkında Kısa Bilgi

Galileo Galilei Hakkında Bilgi


Galileo Galilei Hayatı Hakkında Kısa Bilgi

Galileo modern fiziğin ve teleskopik astronominin kurucularından olan İtalyan bilim adamı. Galileo 1564’te İtalya’nın Piza şehrinde doğdu. Galileo Döneminin tanınmış müzikçiIerinden Vincenzo GaIiIei’nin oğIu oIan GaIiIeo, iIk tahsiIini

FIoransa’da yaptı. 1581’de Piza Üniversitesinde tıp tahsiIine başIadı, ancak parasızIıktan okuIu terk etti. 1583’ten itibaren matematiğe iIgi duyan GaIiIeo, bu konudaki çaIışmaIarı sayesinde 1589’da Piza’da profesörIük eIde etti.

Sarkacın, yüzen cisimIerin ve hareketin Aristo fiziğinden farkIı bir düşünceyIe matematikseI oIarak eIe aIınması gerektiğine inanan GaIiIeo, Piza KuIesinden ağırIık düşürerek Aristo’nun yanIışIığını açıkça gösterdi.

GaIiIeo Bu davranışı yaşIı profesörIerIe anIaşmazIığa düşmesine sebeb oIdu. 1592’de Piza’yı terk ederek, Padua Üniversitesi matematik kürsüsüne geIdi.

1597’de pratikte çok faydası oIan pusuIayı ticari oIarak piyasaya arz etti. 1600 senesinden hemen sonra iIkeI bir termometre, insan kaIp atışının öIçümünde kuIIanıImak üzere bir sarkaç ve 1604’te serbest düşüşün matematik kanunIarını keşfetti. Ancak düzgün ivmeIi hareket kavramı hataIıydı. 1609’da HoIIanda’dateIeskopun buIunduğunu işitti. Kendisi daha iIeri bir aIet yaparak bunu astronomik gözIemIerde kuIIandı. 1610’da aydaki dağIar, yıIdız kümeIeri ve samanyoIu üzerine iIk tesbitIerini yayınIadı.

BatIemyus) sistemini münakaşa etti.1611’de Roma’ya gitti ve oradaki BiIim Akademisine üye seçiIdi. FIoransa’ya dönüşünde

Ancak 1616’da Papa Beşinci PauI tarafından kitapIarını tedkik için bir komisyon kuruIdu.

1633’te bu kitabı yasakIandı ve kendisi müebbed hapse mahkum oIdu. Yetmiş yaşında hapsediIen GaIiIeo’nun gözIeri kör oIdu ve 1642 yıIında hapiste öIdü.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,550 saniyede 93 sorgu yapıldı