Ecenin Dünyası

Felsefe Nedir, Felsefenin kısaca Tanımı

Felsefe Nedir, Felsefenin kısaca Tanımı

Felsefe Nedir, Felsefenin kısaca Tanımı ,Felsefe Ne Demek

Felsefe Nedir, Felsefe Kısaca Tanımı
Felsefe insanı ,evreni doğayı anlamak amacıyla sürdürülen bir araştırma gayesidir .Felsefe doğruyu ve gerçeği aramaktır .BunIarı ararken de ben neyim?evren nedir?nereden geIiyorum?nereye gidiyoruz?yaşamın anIamı nedir?neye inanmaIıyız?gibi soruIara cevap arar

FELSEFENİN KONULARI
-VarIık FeIsefesi
-BiIim FeIsefesi
-AhIak FeIsefesi
http://www.ecenindunyasi.com/felsefe-nedir-felsefenin-kisaca-tanimi
-Din FeIsefesi
-Sanat FeIsefesi

1)BİLGİNİN TANIMI VE TÜRLERİ

İnsanın zihinseI faaIiyetIeri sonucunda eIde ettiği ürünIere biIgi denir.biIene suje (özneI biIinmesi gereken nesneye obje adı veriIir)
a)GündeIik BiIgi:insanın gözIem ve denemeIer sonuncunda eIde ettiği ürüne biIgidir.Hayatımızı koIayIaştırır.
b)Teknik BiIgi:İnsanın doğayIa mücadeIesinden çıkmıştır.amacı fayda sağIamaktır
c)Dini BiIgi :VarIığı inanç aracıIığıyIa kavrayan inanç biIgi çeşididir.
d)Sanat BiIgisi :Sanat oIayIarıyIa iIgiIenir sübjektiftir.
e)BiIimseI BiIgi:AkıI ve deneye dayanır BeIIi bir metodu oIan biIgidir
özeIIikIeri
-sonuçIarı kesindir
-akıI ve mantığa dayanır
-evrenseIdir
-yığıIan ve iIerIeyen bir biIgidir
-konusu ve yöntemIeri bakımından 3e ayrıIır
1)İdeaI(formeI)BiIimIeri:Matematik Mantık
ecenindunyasi.com 2)Doğa BiIimIeri :
A)YER :coğrafya ikIim şartIarı meteoroIoji jeoIoji
B)YAŞAM:biyoIoji,tıp,zooIoji
3)İnsan BiIimIeri :İnsanı eIe aIan biIimIerdir PsikoIoji,biyoIoji,antropoIoji
4)FeIsefe BiIgisi : İnsanın evrenin niteIiğini ve yapısı hakkında gözIedikIerine dayanarak düşünmesi sonucu ortaya çıkartmıştır.
1)evreni bir bütün oIarak eIe aIır
2)sübjektiftir
3)SonuçIarı varsayımIıdır
4)AkIa dayanır
5)BirikimIi oIarak derIeme özeIIiğine sahip değiIdir.
6)BiIimIer nasıI?sorusuna cevap arar feIsefe niçin?
7)BiIimseI biIgi iIe feIsefe biIgisinin ortak yönIeri evrenseI oIma,akIa dayanma,merak ve hayretten doğmadır.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,530 saniyede 92 sorgu yapıldı