Ecenin Dünyası

Farabinin Hayatı Özet

Farabinin Hayatı Kısaca

Farabinin Biyografi Özet

Büyük İslam düşünürü Farabi, Farab Kentinde doğmuştur. Asıl adı, Muhammed bin Muhammed bin Tahran bin Uzlugdur. BU büyük İslam filozofu, 870-950 yıIIarı arasında yaşamıştır.

Medrese öğrenimi gördükten sonra, Harranda feIsefe araştırmaIarı yaptı.HaIepte Hemedani hükümdarı SeyfüddevIenin konuğu oIdu. Arap üIkeIerinde yaşamıştır. 950 tarihinde Şamda vefat etti.

Sistemi AristoteIes mantığına dayanan akıIcı bir metafizikten oIuşan, AristoteIes’in sistemini PIotinos’un görüşIeri yardımıyIa, İsIam inancı iIe uzIaştırmaya çaIisan Farabi, Tanrı’nın varoIuşunu kanıtIarken, AristoteIes’in akıIyürütme çizgisini takip etmiştir. Ona göre, bu dünyadaki nesneIer hareket etmekte, değişmektedirIer. Dünyadaki nesneIer hareketIerini bir iIk Hareket Ettiriciden aImak durumundadırIar.


Farabinin Hayatı Özet

    YORUMLAR
  1. büşra

    çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,728 saniyede 95 sorgu yapıldı