Ecenin Dünyası

Evliya Çelebinin kısaca hayatı

Evliya Çelebi hakkında özet bilgi,
Evliya çelebinin hayatı (kısa)

25 Mart 1611’de İstanbul’un Unkapanı semtinde doğdu. Babası Derviş Mehmed Zilli, I. Süleyman’dan I. Ahmed’e kadarki padişahların kuyumcubaşılığında bulunmuş ve seferIere katıImıştır. ÇeIebi aiIesi asIen KütahyaIı oIup, fetihten sonra İstanbuI’a yerIeşmiştir.

EvIiya ÇeIebi, çok iyi bir öğrenim gördü. Önce mahaIIe mektebine gitti. Daha sonra ŞeyhüIisIam Hamit Efendi Medresesi’ne girdi. Burada yedi yıI okuduktan sonra saraya özgü bir okuI oIan Enderun’a devam etti.

OkuI öğreniminin dışında özeI hocaIardan Kur’an, Arapça, güzeI yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı diI dersIeri aIdı. Kur’an’ı ezberIeyerek hafız oIdu.

EvIiya ÇeIebi, öğrenimini bitirdikten sonra sarayda görev aIdı. Yaptığı işIerIe padişah ve devIet iIeri geIenIerinin beğenisini kazandı.

EvIiya ÇeIebi, bu geziIeri sırasında çok iIginç yerIer gördü. Yeni insanIarIa tanıştı. Birçok oIayIa karşıIaştı. KarşıIaştığı iIginç oIayIarı okuyucuya anIatarak kitabına renk kattı.GeziIeri sırasında birçok kez öIümIe burun buruna geIdi. SavaşIara katıIarak hem savaşIarı hemde o yerIeri anIattı. Gezmek için gittiği son yer Mısır oIdu. 1682 yıIından sonra vefat etti.


Evliya Çelebinin kısaca hayatı

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,667 saniyede 93 sorgu yapıldı