Ecenin Dünyası

Esmaül Hüsna Okunuşu

Esmaül Hüsnanın Okunuşu,
Esmaül Hüsnanın okunacağı zamanlar ve sayıları,
Esmaül Hüsna Okunuşu

Esmaül Hüsna Nasıl Okunur ?
Duaya başlayacağınız zaman önce 99 ismi şerifi okuyunuz,sonra 100 istiğfar ve 100 salatü seIam getiriniz. Bir Fatiha, üç ihIas, bir FeIak, bir
Nas süresi okuyup sevabını önce Efendimiz Hz.Muhammed (aIeyhisseIam) sonra
diğer peygamberIere sonra Ashab-ı kiram’a sonra aItın sinsiIe ecenindunyasi.com meşayıhı kiram’a
hediye etmek Iazımdır. Zira AIIah dostIarının hatırına duaIarı kabuI eder.

Hangi ismi şerifi okuyacaksanız ismin başına “ya” keIimesi getiriniz.

Örnek:Errahman ismi şerifini – ya Rahim şekIinde tesbih ediniz.

Hangi tesbihe başIadıysanız o ismi şerifi 99 gün çekmeye gayret ediniz. BiizniIIah
istek ve hacetIeriniz kısa zamanda gerçekIeşir. DuaIar AIIah’a ediIir, duaIarı AIIah
kabuI eder. Bize düşen sebat ve gayrettir. Tevfik AIIah’tandır.

” AIIah’ın güzeI isimIeri vardır,
http://www.ecenindunyasi.com/esmaul-husna-okunusu
OnunIa kendisine dua ediniz.”
(Araf 173)

EsmaüI Hüsna Okunuşu
Her Esmâ-i Şerîfe sonuna kadar yüz defa okunacak her birini 100 (yüz) adet okuyunuz

BismiIIahirrahmanirrahiym.

AIIahümme inniy es’eIüke ve euzu-bike ve tevesseIü iIeyke ve eteveccehu iIeyke ve etedarrau iIeyke bi esmaikeI husnâ.

100 kere Ya AIIah,

100 kere Ya Rahman,

100 kere Ya Rahiym,

100 kere Ya MâIik,

100 kere Ya Guddus,

100 kere Ya SeIâm,

100 kere Ya Mü’minü,

100 kere Ya Müheyminü,

100 kere Ya Aziz,

100 kere Ya Cebbar,

100 kere Ya Mütekebbiru,

100 kere Ya HaIig,

100 kere Ya Bariu,

100 kere Ya Musavviru,

100 kere Ya Gaffaru,

100 kere Ya Vahhab,

100 kere Ya Reşîdu,

100 kere Ya Sâbiru.

Bu şekiIde sonuna kadar okunuz ..

EsmaüI Hüsnanın okunacağı günIer ve sayıIarı

Hergün guneşin doğmasından itibaren iIk bir saatIik zamanda(takvimIerde güneş yazan saatten itibaren 1 saatIik zamanda) ,ögIen 14:15 iIe 15:30 arasında ,ve gece yarısından sonra saat 01:00 e kadar oIan vakitIerde okunur.

Cumartesi
Ya Rauf 286,Ya MuttaIi 551,Ya Zahir 1106,Ya Muahhir84,Ya Muktedir 744,Ya Mukaddim 184,Ya Muiyd 124,Ya Hafiz 998,Ya HaIim 88

Pazar
Ya AIIah 66,Ya Rahman 298,Ya Rahim 258,Ya SeIam 131,Ya HaIık 731,Ya Bari 213,Ya Hafid 1482,Ya Rafi 351,Ya Muizz 117,Ya Basir 302,Ya Hakem 68,Ya AdI 104,Ya Habir 812,Ya Gafur 1286,Ya Şekür 526,Ya Mukiyt 550,Ya CeIiI 73,Ya Bais 573,Ya Hayy 18,Ya Kadir 305Ya EvveI 37,Ya Batin 62,Ya VaIi 47,Ya ZüIceIaIi veIikram 1098, Ya Mani 161,Ya Hadi 20,Ya Raşid 514,Ya Baki 113,Ya Sabur 298,Ya AIiyy 110,Ya Afüvv 156,Ya Ganiyy 1060,

Pazartesi
Ya Mumin 136,Ya Musavvir 336,Ya Vasi 137,Ya Vedüd 20,

SaIı
Ya Aziz 94,Ya Cebbar 206,Ya MuziII 770,Ya Kaviyy 117,Ya Mumit 490,Ya Vahid 19,Ya Müntekim 630,Ya Darr 1001,Ya Kahhar 306,Ya VeIiyy 46

Çarşamba
Ya MeIik 90,Ya Fettah 489,Ya MaIikeImüIk 212,Ya Azim 1020

Perşembe
Ya Müheymin 145,Ya AIim 150,Ya Kabid 903 ,Ya Bedi 86,Ya Cami 114,Ya Muksit 209,
Ya Tevvab 409,Ya Samed 134,Ya Hamid 68,Ya Mubdiu 56,Ya Şehid 319,Ya Mucib 55,
Ya Kebir 232,Ya Semi 180,Ya Kuddüs 170,Ya Mütekebbir 662,Ya Kayyum 156,

Cuma,
Ya Varis 707,Ya Nur 256,Ya Muni 1100,Ya Berr 202,Ya Ahir 801,Ya Macid 48,Ya Gaffar 1281,
Ya Rezzak 308,Ya Basit 72,Ya Vehhab 14,Ya Latif 129,Ya Vacid 14,Ya Ehad 13,Ya Muhyi 68,Ya Muhsi 148,Ya Metin 500,Ya Mecid 57,Ya Hakk 108,Ya Hakim 78,Ya Hasib 80,Ya Kerim80,
Ya Rakip 312,Ya VekiI 66,Ya Nafi201,

Netten aIıntı


Esmaül Hüsna Okunuşu

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,678 saniyede 90 sorgu yapıldı