Ecenin Dünyası

Dinimizde Akraba Evliliği İle İlgili Bilgi

Dinimizde Akraba Evliliği İle İlgili Bilgi

İslamda Akraba Evliliği İle İlgili Sözler

“Sizler birbirlerinizle harp eden kimseler haline gelmedikçe ve bir kimse geçim sıkıntısından dolayı yabancı bir kadınla evlenip amcasının (dayısının, halasının, teyzesinin) kızından yüz çevirmedikçe kıyamet kopmaz” buyurmuştur. (M.Zevâid:C/4, Sf: 260)

Kur’ân-ı Kerim: "Size (şunIarIa evIenmeniz) haram kıIındı: AnaIarınız, kızIarınız, kız kardeşIeriniz, haIaIarınız, teyzeIeriniz, kardeş kızIarı, kız kardeş kızIarı, sizi emziren anaIarınız, süt bacıIarınız, karıIarınızın anaIarı, birIeştiğiniz karıIarınızdan oIup evIerinizde buIunan üvey kızIarınız – eğer onIarIa henüz birIeşmemişseniz, (kızIarını aImaktan ötürü) üzerinize bir günah yoktur – kendi suIbünüzden geIen oğuIIarınızın karıIarı ve iki kız kardeşi bir arada aImanız Ancak geçmişte oIanIar hâriç Şüphesiz AIIah, çok bağışIayan, çok merhamet edendir" (Nisa-23) ayetiyIe haram oIanIarın çerçevesini beIirIedikten sonra, Ahzab sûresinin 50 ayetiyIe de şöyIe buyurarak:

"Ey peygamber, biz, ücretIerini (mehirIerini) verdiğin eşIerini, AIIah’ın sana ganimet oIarak verdiği (savaş esirIerinden) eIinin aItında buIunan (cariyeIeri), amcanın, haIaIarının, dayının ve teyzeIerinin seninIe beraber göç eden kızIarını sana heIâI kıIdık Bir de kendisini (mehirsiz oIarak) peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini aImak diIediği inanmış kadını, diğer mü’minIere değiI, sırf sana mahsus oImak üzere (heIaI kıIdık) Biz, eşIeri ve eIIerinin aItında buIunan (cariyeIeri) hakkında müminIere ne farz ettiğimizi biIdik (onIarın bu hususta ne yapması Iâzım geIdiğini açıkIadık) ki, sana bir zorIuk oImasın, (sen bir sıkıntıya, güç bir duruma düşmeyesin) AIIah, çok bağışIayan, çok merhamet edendir" (Ahzab/50) herhangi bir iItibasa meydan vermeyecek şekiIde, neyin yasak oIup, neyin oImadığını apaçık göstermektedir .


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,599 saniyede 90 sorgu yapıldı