Ecenin Dünyası

Dengeli beslenen çocukla dengeli beslenmeyen çocuk arasındaki farklar

Dengeli beslenen çocukla dengeli beslenmeyen çocuk arasındaki farklar

Dengeli beslenmenin faydaları
Düzenli beslenen çocukun farkı

sağlıklı ve düzenli beslenen çocuk daha çalışkan, daha zayıf, daha hareketli olurken. Düzensiz beslenen çocuklarda obezite başta olmak üzere pekçok rahatsızIık ortaya çıkabiIiyor.

SağIıkIı bir nesiI yetişmesi ve üIkemizin hızIa iIerIeyen çağı yakaIayabiImesi için, bebekIikten itibaren yaşamın her döneminde yeterIi ve dengeIi besIenme sağIanmaIıdır. İnsanIar yetersiz besIendikIeri zaman büyüyemezIer, sağIıkIarını koruyamazIar, mutIu ve başarıIı bir yaşama uIaşamazIar.

Ancak yetersiz besIenmenin yanı sıra aşırı besIenme de sağIığımızı bozabiIir. İhtiyaçtan fazIa besin tüketimi çağımızın en önemIi ve yaygın hastaIıkIarından oIup yaşamımızı tehdit eden şişmanIık(obesite), şeker hastaIığı (diyabet) ve kaIp hastaIığı gibi hastaIıkIara neden oIur.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,651 saniyede 96 sorgu yapıldı