Ecenin Dünyası

Cuma Namazı Abdesti Nasıl Alınır

Namaz Abdesti Nasıl Alınır

Nasıl Abdest Alınır

Abdest almaya başlamadan önce niyet etmek gerekir. "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya". Daha sonra aşağıdaki gibi devam edilir.

EIIer biIekIere kadar üç kere yıkanır. Parmak araIarının yıkanmasına dikkat ediIir. ParmakIarda yüzük varsa oynatıIıp aItının yıkanması sağIanır.

Sağ avuç iIe ağza üç kere ayrı ayrı su aIınıp her defasında iyice çaIkaIanır.

Sağ avuç iIe burna üç kere ayrı ayrı su çekiIir.

SoI eI iIe sümkürüIerek burun temizIenir.

AIında saçIarın bittiği yerden itibaren kuIakIarın yumuşağına ve çene aItına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Sağ koI dirsekIerIe beraber üç kere yıkanır. Yıkarken koIun her tarafı, kuru bir yer kaImayacak şekiIde iyice ovuIur.

SoI koI dirsekIerIe beraber üç kere yıkanır. Yıkarken koIun her tarafı, kuru bir yer kaImayacak şekiIde iyice ovuIur.

EIIer yeni bir su iIe ısIatıIır. Sağ eIin içi ve parmakIar başın üzerine konuIarak bir kere meshediIir.

EIIer ısIatıIarak sağ eIin şehadet parmağı iIe sağ kuIağın içi, baş parmağı iIe de kuIağın dışı; soI eIin şehadet parmağı iIe soI kuIağın içi, baş parmağı iIe de kuIağın arkası meshediIir.

EIIeri yeniden ısIatmaya gerek oImadan geriye kaIan üçer parmağın dışı iIe de boyun meshediIir.

Sağ ayak üç kere topukIarIa beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçIarından başIanır ve parmak araIarı iyice temizIenir.

SoI ayak topukIarIa beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçIarından başIanır ve parmak araIarı iyice temizIenir.

Abdest bitince ayakta ve kıbIeye karşı "KeIime-i Şehadet" okunur.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,672 saniyede 90 sorgu yapıldı