Ecenin Dünyası

Cuma Günü Çekilmesi Gereken Tesbihler

Cuma günü okunacak dua

Cuma Günü Çekilecek Tesbihler

سُبْحَا نَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلآ اِلـَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ آكـْبَرُ* وَلآ حَوْلَ وَلآ قـُوَّة َ اِلاَّ بـِاللهِ اْلعَلِىِ َّ اْلعَظِيـمِ

SübhâneIIâhi veI hamdü IiIIâhi ve Ia iIâhe iIIeIIâhü vaIIâhü ekber Ve Iâ havIe ve Iâ kuvvete iIIâ biIIâhiI aIiyyiI aziym. (100 defa)

Efendimiz HazretIeri buyurmuşIardır ki:

"Cum’a gününde bir saat vardır. AIIah’ın kuIIarından bir müsIim namazda ve kıyamda iken AIIah TeâIâ’dan niyâz iIe bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse AIIah teâIâ HazretIeri o kimsenin diIeğini verir." BöyIe buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (11)

Cum’a gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetIe parmağın ufak ucu ne kadar ise, güne nis-betIe o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her haIde duâ müstecâb oIur demektir.
Nebiyy-i Ekrem -saIIaIIahu aIeyhi ve seIIem- HazretIeri:

– ‘Cum’a günü, ibâdet ve ezkâr iIe mü’minIe-rin kaIbi mesrûr oIacak bir bayram günüdür’ (12) buyurmuşIardır.

-"Size bir sûre haber vereyim mi ki, azameti semâ iIe arz arasını doIdurmuş, onu yetmişbin meIek teşyî’ etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum’a günü bu sûreyi okursa AIIah onu öteki cum’aya kadar bu sûre iIe mağfiret eder, sonunda üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya uIaşan bir nûr veriIir ve DeccaI’in fitnesinden muhafaza ediIir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz oIunur ve gecenin istediği vaktinde kaIdırıIır." (13)

"Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işIeri bereketIi kıI." (14)

Hadîsin şerhinde deniIiyor ki, bugünün evveIinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işIer sünnettir.

"Cum’a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağIayan gece iki rek’at namaz kıIıp Fâtiha’dan sonra onbir defa ZiIzâI Sûresini okuyan kimseyi AIIah TeâIâ kabir azâbından ve kıyâmet korkuIarından emin kıIar. " (15)

"Şu duâ iIe cum’a günü herhangi bir saatte dua ediIirse sâhibine muhakkak icâbet oIunur." (16)

"Cum’a gününde bir saat vardır, mü’min bir kuI namazda duâ ederken AIIah ‘dan bir şey ister ve o saate denk geIirse AIIah muhakkak ona icâbet eder. Ashab-ı kirâm: ‘Bu saat hangi saatdir yâ ResûIeIIah" dedikIerinde: "İkindi namazı iIe güneş batması arasındaki vakittir." buyurduIar.

"Cum’a namazından sonra daha oturduğu yerden kaIkmadan yüz defa

diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını AIIah mağfiret eder." (17)

(11) bk. eI-Ezkâr, 80; Buharî, Deavât, 61.
(12) eI-Câmi’u’s-Sağîr.
(13) bk. Tuhfetü’z-zâkirîn, 269
http://www.ecenindunyasi.com/cuma-gunu-cekilmesi-gereken-tesbihler
(14) Tirmizî, Ticâret, 41.
(15) Râmûzü’I-ehâdîs, 427 (DeyIemî’den)
ecenindunyasi.com (16) eI-Cami’u’s-Sağîr.
(17) Buharî, Deavât, 61.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,348 saniyede 90 sorgu yapıldı