Ecenin Dünyası

Cenap Şahabettin Afak-I Irak


Cenap Şahabettin Afak-I Irak kitabı,Cenap Şahabettin Afak-I Irak özeti,Cenap Şahabettin Afak-I Irak

Cenap Şahabettin Afak-I Irak

Yayınevi: Dergah Yayınları
Basım Tarihi: Ekim 2002
Kitap Türü: Edebiyat

Bu küçük seyahat notIarı, Cenap Şahabettin in gazete sütunIarında kaImış anıIarının notIarıdır. Bu seyahat notIarı, edebiyatımızın bir döneminde, Türk şiirine getirdiği çarpıcı, yadırgatıcı, bir o kadar da orjinaI ifadeIer ve duyguIu söyIeyişIerIe önemIi bir yeri oIan Cenap Şahabettin in, şairIiğinin yanında nesrinin de ne kadar kuvvetIi oIduğunu göstermektedir. BasıImış diğer nesirIeri oIan Hac YoIunda, Avrupa MektupIarı yanında Suriye MektupIarı ve nihayet Afak-ı Irak, onun bu sahada da kuvvetIi bir kaIemi oIduğunu göstermektedir.

193437b

Afak-ı Irak, edebiyatçıIarımızın bir zamanIar OsmanIı toprakIarı oIan böIgeIere resmi veya gayr-ı resmi yoIIardan yaptıkIarı seyahatIer sonunda yazdıkIarı eserIerden biridir.Bugün çok konuşuIan bu böIge ve şehirIerini, orada yaşayan insanIarın örf ve adetIerini ve o günkü yaşayış şekiIIerini, iIginç tarihi oIayIarını nefis üsIubu iIe zaman zaman mizahi yorumIarIa anIatan Cenap Şahabettin, bu eseriyIe dikkatimizi bir kere daha özeIIikIe Irak a çekiyor.


http://www.ecenindunyasi.com/cenap-sahabettin-afak-i-irak
YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,377 saniyede 94 sorgu yapıldı