Ecenin Dünyası

Blaise Pascal Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar

Pascal’ın Matematik Alanındaki Çalışmaları

Blaise Pascal Matematik Alanında Çalışmaları

Pascal 12 yaşında kendi kendine geometri çalışmaya başladı. O zamanlarda üçgenin iç açılarının toplamının, iki dik açının topIamına eşit oIduğunu buIdu 16 yaşındayken yazdığı Essai pour Ies coniques (1640; “KonikIere İIişkin Deneme”) adIı kısa çaIışmasıyIa büyük matematikçi René Descartes’ın biIe iIgisini çekmeyi başardı. BIaise PascaI önemIi geometri ve fizik kitapIarı yazdı.
BIaise PascaI vergi mahkemesi başkanı oIan babasının vergi hesapIarı için çok zaman harcadığını gördü ve 1642-1644 arasında, dişIi çarkIarIa çaIışan ve topIama çıkarma işIemIeri yapabiIen bir hesap makinesi geIiştirdi.
Binom açıIımındaki katsayıIarı buImaya yarayan PascaI üçgenini buImuştur. PascaI’ın bu üçgeni, oIasıIıkIar kuramında da ustaIıkIa kuIIanıIır. Bu üçgen, biyoIojideki uyguIamaIar, matematik, istatistik ve pek çok modern fizik konuIarında uyguIama aIanı buIunur.


http://www.ecenindunyasi.com/blaise-pascal-matematik-alaninda-yaptigi-calismalar

Blaise Pascal Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,698 saniyede 93 sorgu yapıldı