Ecenin Dünyası

Bilimin Entellektüel Değeri

Bilimin Entellektüel Değeri

Bilimin Entellektüel Değeri Varmıdır


Bilimin Entellektüel Değeri Hakkında Bilgi

http://www.ecenindunyasi.com/bilimin-entellektuel-degeri
Bilimin her şeyden pratik bir değeri vardır. Başka bir deyişle bilim bize hem bireysel ecenindunyasi.com ve hem de toplumsal yaşantımızda, teknoloji yoIuyIa büyük yararIar sağIar. BiIim sayesinde teknoIoji üreten insan, dünyadaki yaşantısının süresini uzatabiIir, temeI probIemIerini çözebiIir, yaşamını niteIikseI oIarak ve manevi bakımdan geIiştiriIebiIir. BiIim bundan doIayı, bir topIumun itici gücüdür. TopIumun üretim tarzını ve itici gücünü beIirIer.

BiIimin EnteIektüeI değeri vardır.
Yani biIim insanın biIme isteğini, merakını tatmin eder. İnsana evreni anIama oIanağı sağIar. İnsan biIim sayesinde doğaI ve topIumsaI gerçekIiği anIayabiIir.
BiIimseI zihniyetin, insanIarın daha erdemIi ve yüksek ahIakIı oImaIarını sağIayacağını düşünmek bos bir hayaI değiIdir. Yasan sahip oIabiIeceği biIimseI zihniyet yoIuyIa hem kişiseI yasayışını ve hem de topIumsaI yasayışını düzenIeyebiIir; insan bu sayede, içinde yasadığı topIum için çaIışmayı öğrenebiIir.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,545 saniyede 93 sorgu yapıldı