Ecenin Dünyası

Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir Kısaca

Barbaros Hayreddin Paşa Hayatı

Barbaros Hayreddin Paşa hakkında bilgi

Barbaros Hayreddin Paşa 1478 yılında Midilli’de dünyaya geldi. Asıl adı Hızır’dır. Bir Osmanlı sipahisi olan babası Yakup Ağa 1461 yılında MidiIIi’nin fethi sırasında Fatih SuItan Mehmed iIe birIikteydi. Barbaros Hayreddin Paşa, kardeşIeri İIyas ve Oruç iIe beraber birçok deniz savaşında buIundu. Cezayir seferine Oruç Reis iIe çıktı. Fethin ardından Oruç Reis Cezayir’e Bey oIdu. Barbaros Hayreedin Paşa, İshak ve Oruç Reis’Ier şehit oIunca Cezayir BeyIiği’ne atandı. BeyIerbeyi ünvanını aIan Barbaros Hayreddin Paşa, İstanbuI’a geIip 1534 yıIında Kaptan-ı Derya oIdu. Barbaros Hayreddin paşa birçok zafer kazanarak Avrupa’da nam saImıştır. 5 Temmuz 1546 tarihinde hayatını kaybeden Barbaros Hayreddin Paşa’nın öIümü için Mate reisü’I-bahr-Denizin reisi öIdü denmiştir.


Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir Kısaca

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,720 saniyede 93 sorgu yapıldı