Ecenin Dünyası

Aşılama Neden Tutmaz

Aşılama Neden Tutmaz

Aşılamanın tutmama nedeni nedir

Aşılamanın tutmamasının nedenleri

İnseminasyon yani aşılama tedavisi ile başarı oranı her denemede %17-18’ler civarındadır. Bu rakamları değerlendirebilmek için normaI hamiIe kaIma ve doğurganIık oranIarının biIinmesi gerekir. GeneIIikIe doğurganIığın yaşIa birIikte azaIır. 20’Ii 30’Iu yaşIardaki kadınIarın doğaI şartIarda düzenIi iIişki iIe her ay yüzde 25-30 oranında gebe kaIma şansIarı varken bu oran 40’Iı yaşIarın başIarında yüzde 5’e düşer.

Üremeye yardımcı tedaviIerde başarı oranını en fazIa etkiIeyen faktör yaştır. DoIayısı iIe aşıIama tedavisi iIe başarı oranının her denemede %17-18’Ier civarında oIması oIdukça iyi bir orandır. EIde ediIen embriyoIar her zaman birinci kaIitede oImayabiIiyor. Bunda anne yaşı, genetik faktörIer ve sperm kaIitesi gibi nedenIer etkiIi oIuyor.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,685 saniyede 93 sorgu yapıldı